X

Giải Sách bài tập Tiếng Anh 6 - Kết nối tri thức

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức | Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Tập 1, Tập 2 hay nhất | Giải SBT Tiếng Anh 6 Global Success


Loạt bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 hay nhất, chi tiết bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ Tập 1, Tập 2 được các Giáo viên biên soạn bám sát sách bài tập Tiếng Anh 6 Global Success sẽ giúp học sinh làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 6 dễ dàng hơn.

Mục lục Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 - Kết nối tri thức

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức | Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Tập 1, Tập 2 hay nhất

Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 1

Unit 1: My new school

Unit 2: My house

Unit 3: My friends

Test yourself 1

Unit 4: My neighbourhood

Unit 5: Natural wonders of Vietnam

Unit 6: Our Tet holiday

Test yourself 2

Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 2

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Unit 9: Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Test yourself 4