X

Giải bài tập Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Toán lớp 6 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 6 | Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay nhất


Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Tập 1 và Tập 2 hay, chi tiết được biên soạn bám sát sách giáo khoa Toán lớp 6 sẽ giúp các bạn dễ dàng làm bài tập về nhà, nắm vững kiến thức, từ đó đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Toán 6.

Toán lớp 6 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 6 | Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay nhất

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 6

Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên

Chương 2: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên

Chương 3: Số nguyên

Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn

Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

Thực hành hoạt động trải nghiệm

Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 2

Chương 6: Phân số

Chương 7: Số thập phân

Chương 8: Những hình học cơ bản

Chương 9: Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

Hoạt động thực hành trải nghiệm trang 99

Tài liệu để học tốt Toán lớp 6 hay khác: