Top 40 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 có đáp án


Top 40 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 có đáp án

Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với Top 40 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 có đáp án được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 4 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 4.

Top 40 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 có đáp án

Tải xuống

MA TRẬN ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 TOÁN 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

Số học: Biết thực hiện các phép tính với số tự nhiên. Phân số và các phép tính với phân số.

Giải được bài toán dạng Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Số câu

03

01

02

02

08

Số điểm

03

01

02

02

08

Đại lượng và đo đại lượng:

Biết đổi các đơn vị đo diện tích và khối lượng.

Số câu


0101

Số điểm


0101

Yếu tố hình học: Tính được diện tích hình thoi.

Số câu


101

Số điểm


101

Tổng

Số câu

03

03

02

02

10

Số điểm

03

03

02

02

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2024

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Bài 1. Trong các phân số sau phân số nào lớn hơn 1:

A.Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất B.Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất C.Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất D.Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm đểBộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhấtphút = ............. giây:

A. 60 B. 120 C. 6 D. 16

Bài 3. Trong các phân số Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất; Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất ;Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất ;Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất phân số bằngBộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất là:

A.Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất B.Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất C.Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất D.Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 4. May một chiếc túi hếtBộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhấtm vải. Hỏi may 3 chiếc túi như thế hết mấy mét vải?

A. 6m B. 12m C. 2m D. 30m

Bài 5. Diện tích hình bình hành có độ dài đáy là 4m và chiều cao là 13dm.

A. 520 dm2 B. 52 dm2 C. 502 dm2 D. 52 m2

Bài 6. Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằngBộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhấttuổi bố. Hỏi bố bao nhiêu tuổi?

A. 34 tuổi B. 36 tuổi C. 6 tuổi D. 16 tuổi

II. Phần tự luận

Bài 7. Rút gọn các phân số sau:

a)Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất b)Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 8. Tính:

a)Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất+Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất b) Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất-Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất c)Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhấtx8 d)Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất:Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhất

Bài 9. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m, chiều rộng 25m. Trung bình cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được Bộ 18 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 theo Thông tư 22 năm 2024 tải nhiều nhấtkg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Bài 10. Để lát nền một phòng học hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 20 cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền phòng học đó, biết rằng nền phòng học có chiều rộng 5m, chiều dài 8m và phần gạch vữa không đáng kể?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 (cơ bản)

Năm học 2024

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5) bằng phân số nào dưới đây?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Câu 2: Chọn đáp án đúng

A. 3 tấn 25 kg = 325 kg

B. 5 km2 17 m2 = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 mm = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên bản đồ vẽ theo tỉ lệ 1: 1 000 dài 12 cm. Độ dài thật của đoạn AB là:

A. 120 cm    B. 1 200 cm    C. 12 000 cm    D. 12 cm

Câu 4: Trong các số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không chia hết cho 9 là

A. 6390    B. 3929     C. 5382     D. 7650

Câu 5: Có 5 viên bi màu xanh và 8 viên bi màu đỏ. Vậy phân số chỉ số bi màu xanh so với tổng số viên bi là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Câu 6: Một hình thoi có độ dài đường chéo thứ nhất là 9 dm. Độ dài đường chéo thứ hai bằng độ dài đường chéo thứ nhất. Tính diện tích hình thoi đó?

A. 18 dm2     B. 36 dm2     C. 27 dm2    D. 54dm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : Tìm x/y biết:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 40 m.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 m2 thu được 3 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cộng của hai số là 50. Số lớn gấp 3 lần số bé. Tìm số bé

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Câu 2 (3 điểm): Ta có sơ đồ

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = 20 (m)

Chiều dài thửa ruộng là:

40 + 20 = 60 (m)

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x 20 = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kg = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng hai số là: 50 x 2 = 100

Ta có sơ đồ:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4

Số bé là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2024

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

b)Số “Bảy triệu hai trăm ba mươi nghìn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805   B. 7238005   C. 723805   D. 7230085

c) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116   B. 1106    C. 1160    D. 1610

d)Năm 1503 thuộc thế kỉ :

A. XV   B. XVI    C. XIV    D. XVII

Bài 2. Tính:

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4. Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của mỗi người, biết hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 40.

Bài 5. Một hình thoi có đô dài đường chéo ngắn là 18cm. Độ dài đường chéo dài bằng 5/3 độ dài đường chéo ngắn.Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 6.

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a)C    b) A    c)B    d) B

Bài 2.

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

Ta có sơ đồ tuổi con là:

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của mẹ là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của con là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: Con 8 tuổi; Mẹ 32 tuổi

Bài 5.

Độ dài đường chéo dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2024

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Có 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh so với tổng số viên bi là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 2: Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2     B. 240 m2     C. 12m2     D. 24dm2

Câu 3: Các phân số Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 4: Bản đồ sân vận động thành phố Đông Hà vẽ theo tỉ lệ 1: 100 000. Hỏi độ dài 1cm trên bản đồ này ứng với độ dài thật là bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 1km     B. 100km     C. 300km     D. 300dm

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900     B. 890000     C.8900     D. 800900

Câu 6: Giá trị của biểu thức là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): Có hai rổ cam, nếu thêm vào rổ thứ nhất 4 quả thì sau đó số cam ở hai rổ bằng nhau, nếu thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì sau đó số cam ở rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam ở rổ thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm tất cả các số có 3 chữ số sao cho nếu đem mỗi số cộng với 543 thì được số có 3 chữ số giống nhau?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a. 1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 quả cam vào rổ thứ nhất thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ thứ hai nhiều hơn rổ thứ nhất 4 quả.

Nếu thêm 24 quả vào rổ thứ nhất thì số cam rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam rổ thứ hai.

Ta có sơ đồ:

Nhìn vào sơ đồ ta thấy:

Số cam ở rổ thứ nhất là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ thứ hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 quả ,10 quả

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 3 (2 điểm) :

Các số có 3 chữ số giống nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại

Vì số: 555 - 543 < ***

Còn lại ta có:

666 - 543 = 123

777 - 543 = 234

888 - 543 = 345

999 - 543 = 456

Vậy ta có 4 số là:

123; 234; 345; 456.

Đáp số: 123; 234; 345; 456.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2 (cơ bản)

Năm học 2024

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trong các phân số sau :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

b) Phân số nào nhỏ hơn các phân số còn lại?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Câu 2: Số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 có tận cùng là:

A. 0     B. 1     C. 2    D.5

Câu 3: Trong các số 32743; 41561; 54567, 12346 số chia hết cho 3 là:

A. 32743     B. 41561     C. 54567    D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5) , chiều dài Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5) m. Chiều rộng hình chữ nhật là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Câu 5: Giá trị của biểu thức Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5)là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A có 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại: Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5) số em của lớp đạt loại Giỏi, Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5) số em của lớp đạt loại Khá, còn lại là loại trung bình. Hỏi lớp có bao nhiêu em xếp loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại Giỏi và Khá là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Phân số chỉ số em xếp loại trung bình là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Số em xếp loại trung bình là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Đáp số: 12 em

Câu 3:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2024

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2. Tính :

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 3. Khoanh vào chữ số đặt trước câu trả lời đúng :

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4. Cho hình bình hành có chu vi bằng nhau (cùng bằng 12 cm) một hình có số đo một cạnh là 3 cm, một hình có số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ và ghi tên hình thoi vào một trong hai hình đó.

Bài 5. Một tấm kính hình chữ nhật có chu vi là 3 m, chiều rộng 3 dm. Tính diện tích tấm kính đó ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng nhà ông Hùng rộng 1500m2. Buổi sáng ông Hùng cày được 2/5 diện tích thửa ruộng. Buổi chiều ông Hùng cày tiếp và còn lại 1/10 diện tích thửa ruộng. Hỏi buổi chiều ông Hùng cày được bao nhiêu mét vuông thửa ruộng đó ?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) S      b) S       c) Đ       d) S

Bài 2.

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 3.

a) B       b) C       c) B      d) C

Bài 4.

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính đó là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều dài tấm kính đó là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng tấm kính đó là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính đó là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Số mét vuông buổi sáng ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số mét vuông còn lại chưa cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số mét vuông buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2024

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành có độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu?

A. 126dm2     B. 136dm2     C. 146dm2     D. 156dm2

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A. 49 dm2     B. 71 dm2     C. 81dm2     D. 3249dm2

Câu 3: Trong các phân số dưới đây phân số bằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 4: Quy đồng mẫu số các phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)ta được các phân số là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 5: Phân số điền vào chỗ chấm của Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 6: Tìm m và n sao cho Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5), m và n lần lượt là:

A. 2,3     B. 3,2     C. 2,2    D. 3,3

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x và u:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 2 (2 điểm): Không quy đồng, hãy so sánh hai phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 3 (3 điểm): Lần thứ nhất bà An bán được Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) bao đường. Lần thứ hai bán được bằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) lần thứ nhất. Sau hai lần bán bao đường còn lại 12kg. Hỏi lúc đầu bao đường có bao nhiêu kg ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 2 (2 điểm): Không quy đồng, hãy so sánh hai phân số

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 3 (3 điểm):

Phân số chỉ số đường bán được lần thứ hai là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Phân số chỉ số đường còn lại sau hai lần bán là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Ban đầu bao đường nặng số kg là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Đáp số : 27 kg

Xem thêm các đề thi Toán lớp 4 chọn lọc, có đáp án hay khác: