Bộ Đề thi lớp 4 năm học 2023 các môn học chọn lọc


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Tuyển chọn trên 500 Đề thi lớp 4 năm học 2024 Học kì 1 và Học kì 2 các môn học chọn lọc, có đáp án được tổng hợp từ đề thi của các trường Tiểu học trên cả nước sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong bài thi các môn học lớp 4.

Đề thi lớp 4 năm 2024 (mới nhất)

Xem thử Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 KNTT Xem thử Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 CTST Xem thử Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 CD Xem thử Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 4 KNTT Xem thử Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 4 CTST Xem thử Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 4 CD

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi Tiếng Việt lớp 4 Giữa kì 1 (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Mục lục Đề thi Toán 4

Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 1

Đề thi Toán lớp 4 Cuối kì 1

Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2

Đề thi Toán lớp 4 Cuối kì 2

- Đề thi Toán lớp 4 tổng hợp:


Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (có đáp án)

54 Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 1 có đáp án

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

51 Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 2 có đáp án

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35


Mục lục Đề thi Tiếng Việt lớp 4

Đề thi Tiếng Việt lớp 4 Giữa kì 1

Đề thi Tiếng Việt lớp 4 Cuối kì 1

Đề thi Tiếng Việt lớp 4 Giữa kì 2

Đề thi Tiếng Việt lớp 4 Cuối kì 2


Top 35 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 4 Học kì 1

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 4 Học kì 2

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35


Mục lục Đề thi Tiếng Anh lớp 4

(mới) Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm 2024 (60 đề)

- Đề thi Toán lớp 4 tổng hợp:


Mục lục Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4


Mục lục Đề thi Đạo đức lớp 4


Mục lục Đề thi Tin học lớp 4


Đề thi Khoa học lớp 4

Đề thi Khoa học lớp 4 Kết nối tri thức

Đề thi Khoa học lớp 4 Chân trời sáng tạo

Đề thi Khoa học lớp 4 Cánh diều

Xem thử

Xem thêm lời giải lớp 4 Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm lời giải lớp 4 Chân trời sáng tạo hay khác:

Xem thêm lời giải lớp 4 Cánh diều hay khác:

Tài liệu Giáo án, Đề thi lớp 4 có đáp án hay khác: