X

Lý thuyết Địa Lí 10 Chân trời sáng tạo

Tóm tắt Lý thuyết Địa Lí 10 Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn


Haylamdo sưu tầm và biên soạn lý thuyết Địa Lí 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Địa Lí lớp 10.

Mục lục Tóm tắt Lý thuyết Địa Lí 10 Chân trời sáng tạo

Lý thuyết Chương 1: Sử dụng bản đồ

Lý thuyết Chương 2: Trái đất

Lý thuyết Chương 3: Thạch quyển

Lý thuyết Chương 4: Khí quyển

Lý thuyết Chương 5: Thủy quyển

Lý thuyết Chương 6: Sinh quyển

Lý thuyết Chương 7: Một số quy luật của vỏ địa lí

Lý thuyết Chương 8: Địa lí dân cư

Lý thuyết Chương 9: Nguồn lực phát triển kinh , một số tiêu chí

Lý thuyết Chương 10: Địa lí các ngành kinh tế

Lý thuyết Chương 11: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh

Xem thêm soạn, giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo các môn học hay khác: