GDCD 8 Chân trời sáng tạo Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập GDCD 8 Bài 1.

Giải Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

Mở đầu

1. Em hãy đọc bài đồng dao, quan sát hình ảnh và thực hiện yêu cầu

Giải GDCD 8 trang 6

2. Em hãy đọc các trường hợp sau và thực hiện yêu cầu

Giải GDCD 8 trang 7

Luyện tập

Giải GDCD 8 trang 8

Giải GDCD 8 trang 9

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: