GDCD 8 Chân trời sáng tạo Bài 4: Bảo vệ lẽ phải


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Bài 4: Bảo vệ lẽ phải sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập GDCD 8 Bài 4.

Giải Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo Bài 4: Bảo vệ lẽ phải

Mở đầu

1. Em hãy đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi

Giải GDCD 8 trang 23

2. Em hãy quan sát các hình ảnh sau và thực hiện yêu cầu

Giải GDCD 8 trang 24

3. Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi

Luyện tập

Giải GDCD 8 trang 25

Giải GDCD 8 trang 26

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: