GDCD 8 Chân trời sáng tạo Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập GDCD 8 Bài 5.

Giải Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Mở đầu

1. Em hãy đọc các thông tin sau và trả lời các câu hỏi.

Giải GDCD 8 trang 28

2. Em hãy đọc các thông tin sau và trường hợp sau để thực hiện yêu cầu.

3. Em hãy đọc các trường hợp sau và thực hiện yêu cầu.

Giải GDCD 8 trang 31

4. Em hãy quan sát các hình ảnh sau và thực hiện yêu cầu.

Giải GDCD 8 trang 32

Luyện tập

Giải GDCD 8 trang 33

Giải GDCD 8 trang 34

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: