GDCD 8 Chân trời sáng tạo Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập GDCD 8 Bài 3.

Giải Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo

Mở đầu

Giải GDCD 8 trang 17

1. Em hãy đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi

2. Em hãy đọc thông tin sau và thực hiện yêu cầu

Giải GDCD 8 trang 18

3. Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi

Luyện tập

Giải GDCD 8 trang 20

Giải GDCD 8 trang 21

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: