GDCD 8 Chân trời sáng tạo Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập GDCD 8 Bài 6.

Giải Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân

Mở đầu

1. Em hãy đọc trường hợp và quan sát các hình ảnh sau để trả lời câu hỏi.

Giải GDCD 8 trang 36

2. Em hãy đọc trường hợp và trả lời câu hỏi.

Giải GDCD 8 trang 37

3. Em hãy thảo luận về trường hợp sau và thực hiện yêu cầu.

4. Em hãy quan sát các hình ảnh sau và thực hiện yêu cầu.

Giải GDCD 8 trang 38

Luyện tập

Giải GDCD 8 trang 39

Giải GDCD 8 trang 40

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: