GDCD 8 Chân trời sáng tạo Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập GDCD 8 Bài 8.

Giải Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu

Mở đầu

1. Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi

Giải GDCD 8 trang 50

2. Em hãy quan sát hình ảnh, đọc trường hợp sau để thực hiện yêu cầu.

3. Em hãy đọc thông tin sau và thực hiện yêu cầu.

Giải GDCD 8 trang 52

Luyện tập

Giải GDCD 8 trang 53

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: