GDCD 8 Chân trời sáng tạo Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập GDCD 8 Bài 10.

Giải Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Mở đầu

1. Em hãy quan sát các hình ảnh sau và trả lời câu hỏi

2. Em hãy đọc các thông tin, trường hợp sau và thực hiện yêu cầu

Giải GDCD 8 trang 68

3. Em hãy đọc các thông tin, trường hợp sau và thực hiện yêu cầu

Giải GDCD 8 trang 69

4. Em hãy đọc các tình huống sau và trả lời câu hỏi

Giải GDCD 8 trang 70

Luyện tập

Giải GDCD 8 trang 71

Giải GDCD 8 trang 72

Giải GDCD 8 trang 73

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: