GDCD 8 Chân trời sáng tạo Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập GDCD 8 Bài 9.

Giải Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Mở đầu

1. Em hãy đọc các thông tin, trường hợp sau và trả lời câu hỏi

Giải GDCD 8 trang 56

2. Em hãy đọc các thông tin, trường hợp sau và thực hiện yêu cầu

Giải GDCD 8 trang 59

3. Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi

4. Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi

Giải GDCD 8 trang 60

Luyện tập

Giải GDCD 8 trang 62

Giải GDCD 8 trang 63

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: