GDCD 8 Chân trời sáng tạo Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập GDCD 8 Bài 2.

Giải Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc

Mở đầu

1. Em hãy đọc các thông tin sau và trả lời câu hỏi

Giải GDCD 8 trang 11

2. Em hãy quan sát các hình ảnh và đọc thông tin sau để thực hiện yêu cầu

Giải GDCD 8 trang 12

3. Em hãy đọc thông tin sau và thực hiện yêu cầu

Giải GDCD 8 trang 13

4. Em hãy đọc các tình huống sau và trả lời câu hỏi

Luyện tập

Giải GDCD 8 trang 15

Vận dụng

Giải GDCD 8 trang 16

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: