X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Vị trí nằm giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương là một trong những cơ sở


Giải SBT Lịch sử 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 1 trang 29 SBT Lịch sử 10 trong Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 10.

Câu 1 trang 29 SBT Lịch sử 10: Vị trí nằm giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương là một trong những cơ sở tác động đến sự hình thành nền văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại vì

A. đây là điều kiện thuận lợi để giao lưu với các tiền văn minh lớn.

B. có hệ thống giao thông đường sông thuận lợi.

C. có điều kiện tiếp xúc với văn minh phương Tây.

D. đây là hai đại dương lớn nhất thế giới.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: