X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các nền văn hoá nào sau đây?


Giải SBT Lịch sử 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 9 trang 30 SBT Lịch sử 10 trong Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 10.

Câu 9 trang 30 SBT Lịch sử 10: Văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các nền văn hoá nào sau đây?

A. Trung Hoa, Nhật Bản.

B. Ấn Độ, Ả Rập.

C. Ấn Độ, Trung Hoa.

D. Ả Rập, phương Tây.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: