X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Một trong những biểu hiện của ảnh hưởng văn hoá Trung Hoa đối với văn minh Đông Nam Á


Giải SBT Lịch sử 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 11 trang 31 SBT Lịch sử 10 trong Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 10.

Câu 11 trang 31 SBT Lịch sử 10: Một trong những biểu hiện của ảnh hưởng văn hoá Trung Hoa đối với văn minh Đông Nam Á là sự truyền bá của

A. Đạo giáo và Hin-đu giáo.

B. Nho giáo và Đạo giáo.

C. Phật giáo và Hin-đu giáo.

D. Đạo giáo và Hồi giáo.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: