X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Hệ thống sông ngòi của Đông Nam Á đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển


Giải SBT Lịch sử 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 2 trang 30 SBT Lịch sử 10 trong Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 10.

Câu 2 trang 30 SBT Lịch sử 10: Hệ thống sông ngòi của Đông Nam Á đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại vì

A. đã hình thành những đồng bằng châu thổ phì nhiêu, cung cấp thước tưới tiêu và là đường giao thông thuỷ thuận lợi.

B. là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất.

C. kết nối các quốc gia Đông Nam Á hải đảo với các quốc gia Đông Nam Á lục địa.

D. chia cắt địa hình, khiến văn minh Đông Nam Á trở nên đa dạng.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: