X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Cư dân Đông Nam Á thuộc tiểu chủng


Giải SBT Lịch sử 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 7 trang 30 SBT Lịch sử 10 trong Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 10.

Câu 7 trang 30 SBT Lịch sử 10: Cư dân Đông Nam Á thuộc tiểu chủng

A. Môn-gô-lô-it phương Nam.

B. Môn-gô-lô-it phương Bắc.

C. Môn-gô-lô-ít phương Tây.

D. Môn-gô-lô-it phương Đông.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: