X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Hoạt động kinh tế đặc trưng của Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại là


Giải SBT Lịch sử 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 6 trang 30 SBT Lịch sử 10 trong Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 10.

Câu 6 trang 30 SBT Lịch sử 10: Hoạt động kinh tế đặc trưng của Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại là

A. thương mại đường biển.

B. nông nghiệp trồng lúa cạn.

C. thủ công nghiệp dân gian.

D. nông nghiệp trồng lúa nước.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: