X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Quan sát các hình sau và dựa vào các kiến thức đã học, hãy xếp các thành tựu


Giải SBT Lịch sử 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 12 trang 31 SBT Lịch sử 10 trong Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 10.

Câu 12 trang 31 SBT Lịch sử 10: Quan sát các hình sau và dựa vào các kiến thức đã học, hãy xếp các thành tựu văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại chịu ảnh hưởng của nền văn hoá Trung Hoa và Ấn Độ vào bảng theo mẫu sau sao cho phù hợp.

Văn hóa Trung Hoa

Văn hóa Ấn Độ

............................................................... ...........................................................................................
............................................................... ............................................................................................

Quan sát các hình sau và dựa vào các kiến thức đã học, hãy xếp các thành tựu

Lời giải:

Văn hóa Trung Hoa

Văn hóa Ấn Độ

Hình 10.2 - Hội quán Tuệ Thành

Hình 10.1 - Đền Bô-rô-bu-đua

Hình 10.4 - Tết Nguyên đán

Hình 10.3 - Múa Áp-sa-ra

Hình 10.6 - Kịch Hồ Quảng

Hình 10.5 - Chữ viết trên bia đá của vua Ram Khăm-hèng

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: