X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Dựa vào kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi trong bảng dưới đây để thấy được ảnh hưởng


Giải SBT Lịch sử 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 14 trang 32 SBT Lịch sử 10 trong Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 10.

Câu 14 trang 32 SBT Lịch sử 10: Dựa vào kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi trong bảng dưới đây để thấy được ảnh hưởng văn hoá Ấn Độ đối với văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại.

What

(cái gì?)

Who

(Ai?)

Where

(Ở đâu?)

Why

(Tại sao?)

When

(Khi nào?)

Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ tới Đông Nam Á được thể hiện trên những lĩnh vực nào?

Ai đã đưa văn hóa Ấn Độ tới Đông Nam Á

Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ tới Đông Nam Á được thể hiện đậm nét tại những nước nào?

Tại sao văn hóa Ấn Độ được cư dân Đông Nam Á đón nhận?

Văn hóa Ấn Độ được truyền bá đến Đông Nam Á vào thời gian nào?

.......................... .......................... .......................... .......................... ..........................

Lời giải:

What

(cái gì?)

Who

(Ai?)

Where

(Ở đâu?)

Why

(Tại sao?)

When

(Khi nào?)

Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ tới Đông Nam Á được thể hiện trên những lĩnh vực nào?

Ai đã đưa văn hóa Ấn Độ tới Đông Nam Á

Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ tới Đông Nam Á được thể hiện đậm nét tại những nước nào?

Tại sao văn hóa Ấn Độ được cư dân Đông Nam Á đón nhận?

Văn hóa Ấn Độ được truyền bá đến Đông Nam Á vào thời gian nào?

Chữ viết, văn học, tôn giáo, nghệ thuật

Thương nhân và các nhà truyền giáo

Phù Nam,

Chăm-pa, Campuchia, Lào,

Inđônêxia;

Malayxia

Vì có nhiều nét tương đồng với văn hóa bản địa; các vương triều ở Đông Nam Á có chính sách tạo điều kiện cho văn hóa Ấn Độ phát triển

Trong những thế kỉ tiếp giáp Công nguyên

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: