X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Tổ chức xã hội cơ bản của cư dân Đông Nam Á thời kì cổ-trung đại là


Giải SBT Lịch sử 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 8 trang 30 SBT Lịch sử 10 trong Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 10.

Câu 8 trang 30 SBT Lịch sử 10: Tổ chức xã hội cơ bản của cư dân Đông Nam Á thời kì cổ-trung đại là

A. công xã.

B. làng.

C. tỉnh.

D. thôn.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: