X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Sông Mê Công chảy qua địa phận của những quốc gia nào dưới đây ở Đông Nam Á?


Giải SBT Lịch sử 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 3 trang 30 SBT Lịch sử 10 trong Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 10.

Câu 3 trang 30 SBT Lịch sử 10: Sông Mê Công chảy qua địa phận của những quốc gia nào dưới đây ở Đông Nam Á?

A. Lào, Campuchia, Thái Lan, Xingapo, Mianma.

B. Mianma, Thái Lan, Lào, Việt Nam, Inđônêxia.

C. Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam.

D. Thái Lan, Việt Nam, Lào, Malayxia, Inđônêxia.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: