X

1000 câu trắc nghiệm GDCD 11

Top 50 câu hỏi trắc nghiệm Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (có đáp án)


Haylamdo biên soạn và sưu tầm với 50 câu hỏi trắc nghiệm Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Giáo dục công dân 11 mới nhất được biên soạn bám sát chương trình Giáo dục công dân 11 giúp các bạn học tốt môn Giáo dục công dân hơn.

Câu hỏi trắc nghiệm Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (có đáp án)

Câu 1:

Sự ganh đua đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất kinh doanh hàng hóa để thu được nhiều lợi nhuận là nội dung của

A. cạnh tranh.

B. thi đua.

C. sản xuất.

D. kinh doanh.

Xem lời giải »


Câu 2:

Phương án nào dưới đây lí giải nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?

A. Do nền kinh tế thị trường phát triển.

B. Do tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất kinh doanh.

C. Do Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp phát triển.

D. Do quan hệ cung - cầu tác động đến người sản xuất kinh doanh.

Xem lời giải »


Câu 3:

Tính chất của cạnh tranh là gì?

A. Giành giật khách hàng.

B. Giành quyền lợi về mình.

C. Thu được nhiều lợi nhuận.

D. Ganh đua, đấu tranh.

Xem lời giải »


Câu 4:

Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất phát từ đâu?

A. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu.

B. Sự gia tăng sản xuất hàng hóa.

C. Nguồn lao động dồi dào trong xã hội.

D. Sự thay đổi cung - cầu.

Xem lời giải »


Câu 5:

 Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là gì?

A. Giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác.

B. Giành uy tín tuyệt đối cho doanh nghiệp mình.

C. Gây ảnh hưởng trong xã hội.

D. Phục vụ lợi ích xã hội.

Xem lời giải »


Câu 6:

Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là

A. giành hàng hóa tối đa về mình.

B. giành hợp đồng tiêu thụ hàng hóa.

C. giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác.

D. giành thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Xem lời giải »


Câu 7:

Câu tục ngữ “Thương trường như chiến trường” phản ánh quy luật kinh tế nào dưới đây?

A. Quy luật cung cầu.

B. Quy luật cạnh tranh.

C. Quy luật lưu thông tiền tệ.

D. Quy luật giá trị.

Xem lời giải »


Câu 8:

Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?

A. Bảo vệ môi trường tự nhiên.

B. Đa dạng hóa các quan hệ kinh tế.

C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

D. Nâng cao chất lượng cuộc sống.

Xem lời giải »


Câu 9:

Hành vi gièm pha doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp đưa ra thông tin không trung thực. Hành vi này thuộc loại cạnh tranh nào dưới đây?

A. Cạnh tranh tự do.

B. Cạnh tranh lành mạnh.

C. Cạnh tranh không lành mạnh.

D. Cạnh tranh không trung thực.

Xem lời giải »


Câu 10:

Mọi sự cạnh tranh diễn ra theo đúng pháp luật và gắn liền với các mặt tích cực là cạnh tranh

A. lành mạnh.

 B. tự do.

C. hợp lí.

D. công bằng.

Xem lời giải »


Câu 11:

Sự cạnh tranh vi phạm pháp luật và vi phạm các chuẩn mực đạo đức là cạnh tranh

A. không lành mạnh.

B. không bình đẳng.

C. tự do.

D. không đẹp.

Xem lời giải »


Câu 12:

Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh?

A. Khai thác tối đa mọi quyền lực của đất nước.

B. Một số người sử dụng những thủ đoạn phi pháp, bất lương.

C. Triệt tiêu các doanh nghiệp cùng ngành.

D. Thu lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác.

Xem lời giải »


Câu 13:

Những người sản xuất kinh doanh đua nhau cải tiến máy móc hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động là thể hiện mặt tích cực nào dưới đây của cạnh tranh?

A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển, năng suất lao động tăng lên.

B. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước.

C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế.

D. Góp phần ổn định thị trường hàng hóa.

Xem lời giải »


Câu 14:

Việc sản xuất và kinh doanh hàng giả là mặt hạn chế nào dưới đây của cạnh tranh?

A. Làm cho môi trường suy thoái và mất cân bằng nghiêm trọng.

B. Sử dụng những thủ đoạn phi pháp, bất lương.

C. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường.

D. Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất.

Xem lời giải »


Câu 15:

Khi phát hiện một cửa hàng chuyên tiêu thụ hàng giả, em sẽ làm theo phương án nào dưới đây?

A. Vẫn mua hàng hóa ở đó vì giá rẻ hơn nơi khác.

B. Không đến cửa hàng đó mua hàng nữa.

C. Báo cho cơ quan chức năng biết.

D. Tự tìm hiểu về nguồn gốc số hàng giả đó.

Xem lời giải »


Câu 16:

Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về cạnh tranh?

A. Cạnh tranh là quy luật kinh tế khách quan.

B. Cạnh tranh có hai mặt: mặt tích cực và mặt hạn chế.

C. Mặt tích cực của cạnh tranh là cơ bản.

D. Mặt hạn chế của cạnh tranh là cơ bản.

Xem lời giải »


Câu 1:

Loại cạnh tranh nào dưới đây là động lực của nền kinh tế?

A. Cạnh tranh trong nội bộ ngành.

B. Cạnh tranh lành mạnh.

C. Cạnh tranh giữa các ngành.

D. Cạnh tranh giữa người bán và người mua.

Xem lời giải »


Câu 2:

Để phân biệt cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh, cần dựa vào những tiêu chí nào dưới đây?

A. Tính đạo đức, tính pháp luật và hệ quả.

B. Tính truyền thống, tính nhân văn và hệ quả.

C. Tính hiện đại, tính pháp luật và tính đạo đức.

D. Tính đạo đức và tính nhân văn.

Xem lời giải »


Câu 3:

Phương án nào dưới đây thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh?

A. Làm cho cung lớn hơn cầu.

B. Đầu cơ tích lũy gây rối loạn thị trường.

C. Tiền giấy khan hiếm trên thị trường.

D. Gây ra hiện tượng lạm phát.

Xem lời giải »


Câu 4:

Cạnh tranh không lành mạnh có dấu hiệu nào dưới đây?

A. Vi phạm truyền thống văn hóa và quy định của Nhà nước.

B. Vi phạm văn hóa và vi phạm pháp luật.

C. Vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức.

D. Vi phạm truyền thống và văn hóa dân tộc.

Xem lời giải »


Câu 5:

Bên cạnh những thuận lợi thì hội nhập kinh tế quốc tế cũng đem lại những khó khăn thách thức cho các doanh nghiệp, đó là

A. cạnh tranh ngày càng nhiều.

B. cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt.

C. tăng cường quá trình hợp tác.

D. nâng cao năng lực cạnh tranh.

Xem lời giải »


Câu 6:

Mạng di động A khuyến mãi giảm 50% giá trị thẻ nạp, một tuần sau mạng B và C cũng đưa ra chương trình khuyến mãi tương tự. Hiện tượng này phản ánh quy luật nào dưới đây của thị trường?

A. Quy luật cung cầu.

B. Quy luật cạnh tranh.

C. Quy luật lưu thông tiền tệ.

D. Quy luật giá trị.

Xem lời giải »


Câu 7:

Hành vi xả nước thải chưa xử lí ra sông của Công ty V trong hoạt động sản xuất thể hiện mặt hạn chế nào dưới đây trong cạnh tranh?

A. Sử dụng những thủ đoạn phi pháp, bất lương.

B. Gây rối loạn thị trường.

C. Làm cho môi trường suy thoái và mất cân bằng nghiêm trọng.

D. Làm cho nền kinh tế bị suy thoái.

Xem lời giải »


Câu 8:

Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng hóa nói đến khía cạnh nào của cạnh tranh?

A.Tính chất của cạnh tranh.

B. Các chủ thể kinh tế tham gia cạnh tranh.

C. Mục đích của cạnh tranh.

D. Cả A,B,C.

Xem lời giải »


Câu 9:

Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là gì?

A.Giành nhiều nguồn hàng.

B. Giành nhiều điều kiện thuận lợi về mình.

C. Giành nhiều nguồn vốn.

D. Giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác.

Xem lời giải »


Câu 10:

Mục đích của cạnh tranh được thể hiện ở mặt nào?

A. Giành ưu thế về khoa học và công nghệ.

B. Giành thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng và đơn đặt hàng.

C. Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác.

D. Cả A,B,C.

Xem lời giải »


Câu 11:

Cạnh tranh có mấy loại?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Xem lời giải »


Câu 12:

Trên thị trường nhiều người có cùng loại hàng hóa đem bán nhưng có ít người mua hàng hóa đó, nội dung này thuộc loại cạnh tranh nào?

A. Cạnh tranh giữa người bán với nhau.

B. Cạnh tranh giữa người mua với nhau.

C. Cạnh tranh trong nội bộ ngành.

D. Cạnh tranh giữa các ngành.

Xem lời giải »


Câu 13:

Trên thị trường hàng hóa đem ra bán ít nhưng người mua hàng hóa đó quá nhiều, nội dung này thuộc loại cạnh tranh nào?

A. Cạnh tranh giữa người bán với nhau.

B. Cạnh tranh giữa người mua với nhau.

C. Cạnh tranh trong nội bộ ngành.

D. Cạnh tranh giữa các ngành.

Xem lời giải »


Câu 14:

Sự ganh đua giữa các doanh nghiệp trong cùng 1 ngành hàng thuộc loại cạnh tranh nào?

A. Cạnh tranh giữa người bán với nhau.

B. Cạnh tranh giữa người mua với nhau.

C. Cạnh tranh trong nội bộ ngành.

D. Cạnh tranh giữa các ngành.

Xem lời giải »


Câu 15:

Sự ganh đua về kinh tế giữa các doanh nghiệp trong các ngành sản xuất khác nhau thuộc loại cạnh tranh nào?

A.Cạnh tranh giữa người bán với nhau.

B. Cạnh tranh giữa người mua với nhau.

C. Cạnh tranh trong nội bộ ngành.

D. Cạnh tranh giữa các ngành.

Xem lời giải »


Câu 16:

Trong nền sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh giữ vai trò gì?

A. Động lực kinh tế.

B. Nền tảng kinh tế.

C. Tiền đề kinh tế.

D. Cơ sở kinh tế.

Xem lời giải »


Câu 17:

Mặt hạn chế của cạnh tranh được Nhà nước điều tiết thông qua đâu?

A. Giáo dục.

B. Pháp luật.

C. Các chính sách kinh tế-xã hội.

D. Cả A,B,C.

Xem lời giải »


Câu 1:

Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hoá nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận là nội dung của khái niệm

A. cạnh tranh.           

B. lợi tức.                  

C. đấu tranh.             

D. tranh giành.        

Xem lời giải »


Câu 2:

Do sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh là một trong những

A. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.

B. tính chất của cạnh tranh.

C. nguyên nhân của sự giàu nghèo.

D. nguyên nhân của sự ra đời hàng hoá.

Xem lời giải »


Câu 3:

Người sản xuất, kinh doanh cố giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, dịch vụ là một trong những

A. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.

B. tính chất của cạnh tranh.

C. nguyên nhân của sự giàu nghèo.

D. nguyên nhân của sự ra đời hàng hoá.

Xem lời giải »


Câu 4:

Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ

A. khi xã hội loài người xuất hiện.

B. khi con người biết lao động.

C. khi sản xuất và lưu thông hàng hoá xuất hiện.

D. khi ngôn ngữ xuất hiện.

Xem lời giải »


Câu 5:

Cạnh tranh có vai trò như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hoá? 

A. Một đòn bẩy kinh tế.

B. Cơ sở của sản xuất vàlưu thông hàng hoá.

C. Một động lực kinh tế.

D. Nền tảng của sản xuất và lưu thông hàng hoá.        

Xem lời giải »


Câu 6:

Cạnh tranh xuất hiện khi

A. sản xuất hàng hóa xuất hiện.

B. lưu thông hàng hóa xuất hiện.

C. sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất hiện.

D. quy luật giá trị xuất hiện.

Xem lời giải »


Câu 7:

Cạnh tranh kinh tế ra đời trong

A. nền sản xuất tự cấp tự túc.                     

B. nền sản xuất hàng hoá.

C. nền sản xuất tự nhiên.                            

D. mọi thời đại kinh tế.

Xem lời giải »


Câu 8:

Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá là nhằm giành lấy

A. lợi nhuận.                                               

B. nguồn nhiên liệu.

C. ưu thế về khoa học và công nghệ.           

D. thị trường tiêu thụ.  

Xem lời giải »


Câu 9:

Đối với quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá, cạnh tranh lành mạnh được xem là

A. nhân tố cơ bản.                                       

B. động lực kinh tế. 

C. hiện tượng tất yếu.                                                                    

D. cơ sở quan trọng.        

Xem lời giải »


Câu 10:

Việc giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác là nội dung của

A. tính chất của cạnh tranh.                         

B. mục đích của cạnh tranh.

C. quy luật của cạnh tranh.                         

D. chủ thể của cạnh tranh.     

Xem lời giải »


Câu 11:

Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh, có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau là nội dung của

A. khái niệm cạnh tranh.                             

B. nguyên nhân cạnh tranh.  

C. mục đích cạnh tranh.                              

D. tính hai mặt của cạnh tranh.     

Xem lời giải »


Câu 12:

Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?

A. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập.

B. Sự tồn tại một chủ sở hữu với tư cách là đơn vị kinh tế độc lập.

C. Sự tồn tại của một số chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập.

D. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những chủ thể cạnh tranh.  

Xem lời giải »


Câu 13:

Để hạn chế mặt tiêu cực của cạnh tranh, nhà nước điều tiết thông qua đâu?

A. Ban hành các chính sách xã hội.

B. Giáo dục, răn đe, thuyết phục.

C. Ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật.

D. Giáo dục, pháp luật và các chính sách kinh tế xã hội.

Xem lời giải »


Câu 14:

Hành vi giành, giật khách hàng, đầu cơ tích trữ gây rối loạn kinh tế chính là mặt hạn chế của

A. sản xuất hàng hoá.                                                                   

B. cạnh tranh.

C. lưu thông hàng hoá. 

D. thị trường.       

Xem lời giải »


Câu 15:

Để giành giật khách hàng và lợi nhuận, một số người không từ những thủ đoạn phi pháp bất lương là thể hiện nội dung nào dưới đây?

A. Nguyên nhân của cạnh tranh.                 

B. Mặt tích cực của cạnh tranh.

C. Mặt hạn chế của cạnh tranh.                   

D. Mục đích của cạnh tranh.  

Xem lời giải »


Câu 16:

Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học kĩ thuật phát triển và năng suất lao động xã hội tăng lên là biểu hiện của nội dung nào dưới đây?

A. Nguyên nhân của cạnh tranh.                 

B. Mặt tích cực của cạnh tranh.

C. Mặt hạn chế của cạnh tranh.                   

D. Mục đích của cạnh tranh.  

Xem lời giải »


Câu 17:

Trong sản xuất và lưu thông hàng hoá cạnh tranh dùng để gọi tắt cho cụm từ nào sau đây?

A. Cạnh tranh kinh tế.                                                                   

B. Cạnh tranh chính trị.

C. Cạnh tranh văn hoá.                               

D. Cạnh tranh sản xuất.        

Xem lời giải »


Câu 18:

Cạnh tranh sẽ kích thích lực lượng sản xuất, khoa học - kĩ thuật phát triển, năng suất lao động tăng lên là thể hiện

A. mặt tích cực của cạnh tranh.                   

B. mặt tiêu cực của cạnh tranh.

C. ý nghĩa của cạnh tranh.      

D. nội dung của cạnh tranh.    

Xem lời giải »


Câu 19:

Cạnh tranh sẽ khai thác tối đa mọi nguồn lực vào đầu tư xây dựng phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là 

A. mặt tích cực của cạnh tranh.                   

B. mặt tiêu cực của cạnh tranh.

C. mặt hạn chế của cạnh tranh.                   

D. nội dung của cạnh tranh.  

Xem lời giải »


Câu 20:

Nội dung nào sau đây được xem là mặt hạn chế của cạnh tranh?

A. Làm cho môi trường bị suy thoái.

B. Khai thác tối đa mọi nguồn lực.

C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

D. Kích thích sức sản xuất.

Xem lời giải »


Câu 21:

Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?

A. Bảo vệ môi trường tự nhiên.

B. Đa dạng hóa các quan hệ kinh tế.

C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

D. Nâng cao chất lượng cuộc sống.

Xem lời giải »


Câu 22:

Những người sản xuất kinh doanh đua nhau cải tiến máy móc hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động là thể hiện mặt tích cực nào dưới đây của cạnh tranh?

A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển, khoa học - kĩ thuật phát triển, năng suất lao động tăng lên.

B. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước.

C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế.

D. Góp phần ổn định thị trường hàng hóa.

Xem lời giải »


Câu 23:

Trong các nguyên nhân sau, đâu là một trong những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?                              

A. Sự hấp dẫn của lợi nhuận.

B. Sự khác nhau về tiền vốn ban đầu.

C. Chi phí sản xuất khác nhau.

D. Điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau.   

Xem lời giải »


Câu 24:

Trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, “cạnh tranh” được dùng để gọi tắt của cụm từ nào sau đây?

A. Cạnh tranh sản xuất.                              

B. Cạnh tranh lưu thông.

C. Cạnh tranh giá cả.                                                                    

D. Cạnh tranh kinh tế.

Xem lời giải »


Câu 25:

Nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu nhiều lợi nhuận là

A. mục đích của cạnh tranh.                        

B. ý nghĩa của cạnh tranh.

C. nguyên tắc của cạnh tranh.                     

D. nội dung của cạnh tranh.  

Xem lời giải »


Câu 26:

Hành vi nào sau đây là biểu hiện của sự cạnh tranh không lành mạnh?

A. Khuyến mãi để thu hút khách hàng.

B. Hạ giá thành sản phẩm.

C. Đầu cơ tích trữ để nâng giá cao.

D. Áp dụng khoa học - kĩ thuật tiên tiến trong sản xuất.

Xem lời giải »


Câu 27:

Trong các việc làm sau, việc làm nào được pháp luật cho phép trong cạnh tranh?

A. Đầu cơ tích trữ để nâng giá cao.

B. Khai báo không đúng mặt hàng kinh doanh.

C. Bỏ nhiều vốn để đầu tư sản xuất.

D. Bỏ qua yếu tố môi trường trong quá trình sản xuất.

Xem lời giải »


Câu 1:

Nội dung nào dưới đây không phải là mục đích của cạnh tranh?

A. Khai thác nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác.

B. Khai thác ưu thế về khoa học và công nghệ.   

C. Khai thác thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng.

D. Khai thác tối đa mọi tiềm năng sáng tạo của con người.      

Xem lời giải »


Câu 2:

Trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, cạnh tranh giữ vai trò

A. là một đòn bẩy, kinh tế.

B. là cơ sở sản xuất hàng hoá.

C. là một động lực kinh tế. 

D. là nền tảng của sản xuất hàng hoá.      

Xem lời giải »


Câu 3:

Yếu tố nào dưới đây không phải là mặt tích cực của cạnh tranh?

A. Kích thích lực lượng sản suất, khoa học kĩ thuật phát triển.

B. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước.

C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh.

D. Khai thác tài nguyên làm cho môi trường suy thoái.

Xem lời giải »


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?

A. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập.

B. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu có điều kiện sản xuất khác nhau.

C. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu có lợi ích khác nhau.

D. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu có điều kiện sản xuất giống nhau.

Xem lời giải »


Câu 5:

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là biểu hiện của nội dung nào dưới đây?

A. Mặt tích cực của cạnh tranh.

B. Mặt hạn chế của cạnh tranh.

C. Mục đích của cạnh tranh.

D. Nguyên nhân của cạnh tranh.

Xem lời giải »


Câu 6:

Việc làm nào sau đây là mặt tích cực của cạnh tranh?

A. Khai thác gỗ bừa bãi làm cho rừng bị tàn phá.

B. Làm hàng giả, kinh doanh hàng quốc cấm.

C. Vơ vét xi măng để đầu cơ tích trữ.

D. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước.

Xem lời giải »


Câu 7:

Do hệ thống máy móc cũ, năng suất thấp nên gia đình H đã đầu tư mua hệ thống máy móc mới, năng suất tăng gấp đôi, nhờ vậy giá thành sản phẩm cũng hạ xuống, bán được nhiều hơn trên thị trường. Trong trường hợp này, gia đình G đã

A. cạnh tranh không lành mạnh.                 

B. cạnh tranh lành mạnh.

C. chiêu thức trong kinh doanh.                  

D. cạnh tranh tiêu cực. 

Xem lời giải »


Câu 8:

Quan sát thấy người làm công thường lười lao động, tay nghề lại kém nên sản phẩm làm ra năng suất thấp và hay bị lỗi. Vì vậy, gia đình K đã nhắc nhở người làm công cũng như đào tạo lại nghề cho họ, nhờ vậy năng suất lao động tăng, sản phẩm làm ra ít bị lỗi. Gia đình G đã sử dụng việc 

A. cạnh tranh không lành mạnh.                 

B. cạnh tranh lành mạnh.

C. chiêu thức trong kinh doanh.                  

D. cạnh tranh tiêu cực. 

Xem lời giải »


Câu 9:

Vì quán cà phê của mình ít khách trong khi quán đối điện của nhà anh H khách lại rất đông nên anh K đã thuê kẻ xấu ngày nào cũng quậy phá quán của anh H. Trong trường hợp này, gia đình G đã 

A. cạnh tranh không lành mạnh.                 

B. cạnh tranh lành mạnh.

C. chiêu thức trong kinh doanh.                  

D. cạnh tranh tiêu cực. 

Xem lời giải »


Câu 10:

Công ty K kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng tới đời sống nhân dân là biểu hiện của nội dung nào dưới đây của cạnh tranh? 

A. Nguyên nhân của cạnh tranh.                 

B. Mục đích của cạnh tranh.

C. Mặt tích cực của cạnh tranh.                   

D. Mặt hạn chế của cạnh tranh.     

Xem lời giải »


Câu 11:

Công ty kinh doanh xăng dầu M đầu cơ tích trữ làm cho giá cả xăng dầu trên thị trường tăng cao hơn so với thực tế. Việc làm của công ty xăng dầu M đã

A. vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.

B. tạo ra động lực cho quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá.

C. kích thích phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao năng suất lao động.

D. nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Xem lời giải »


Câu 12:

Vì quán cà phê của mình ít khách trong khi quán đối diện của nhà anh H khách lại rất đông nên anh K đã thuê kẻ xấu ngày nào cũng quậy phá quán của anh H. Nếu là người thân của K, em sẽ khuyên K xử sự như thế nào cho phù hợp với pháp luật và cạnh tranh lành mạnh?

A. Đồng ý với cách làm của anh K vì như thế quán anh K mới có khách.      

B. Thờ ơ coi như không biết gì vì đó là chủ ý của anh K.

C. Khuyên K nên bỏ việc này mà chú ý đến chất lượng, thái độ phục vụ.

D. Khuyên K chỉ nên nhờ người nói xấu quán của anh H.

Xem lời giải »


Câu 13:

Anh D rất muốn mua lô đất của anh T nhưng chưa kịp thỏa thuận thì anh H đã thỏa thuận miệng xong với anh T về giá cả. D rất tức tối, cho rằng bị H hớt tay trên nên định thuê côn đồ đánh dằn mặt anh H. Nếu là người thân của D, em sẽ khuyên D xử sự như thế nào cho phù hợp với cạnh tranh lành mạnh?

A. Đồng ý với cách làm của anh D vì như thế sẽ mua được đất của anh T.

B. Thờ ơ coi như không biết gì vì đó là việc của anh D.

C. Khuyên D nên thỏa thuận lại với T vì T vẫn chưa bán đất cho H.

D. Khuyên D thỏa thuận với H rồi trả cho H một khoản tiền.

Xem lời giải »


Câu 14:

Thấy quán ăn của mình ế khách, A có ý định bán thêm một vài món mới, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ khách hàng, đầu tư nơi để xe.... để phù hợp với tính chất của cạnh tranh lành mạnh. Nếu là bạn của A, em sẽ          

A. ủng hộ với cách làm A. 

B. không thèm quan tâm.  

C. khuyên A cứ giữ y như cũ.

D. khuyên A dùng mánh khóe để buôn bán.        

Xem lời giải »


Câu 15:

Do quán của mình vắng khách, trong khi quán của chị S khách vào ra tấp nập nên chị K đã nhờ M thuê N và G dàn dựng clip sai sự thật về việc bán hàng của S và đưa lên facebook. U chia sẻ bài viết của K cho F. Việc kinh doanh của chị S đổ bể hoàn toàn do nhiều người phản đối chị S. Trong trường hợp này, hành vi của ai là cạnh tranh không lành mạnh?

A. Chị K.

B. Chị K, N và G.

C. Chị K, M, N, G và U.

D. Chị K, N, G và những người phản đối chị.

Xem lời giải »


Câu 16:

Thấy cửa hàng bán quần áo may sẵn của F ít khách nên M đã gợi ý đăng tải lên facebook để quảng cáo. P giúp F chia sẻ bài viết cho nhiều người khác. Anh K cũng buôn bán quần áo trên mạng facebook nên đã nhờ chị R và Y nói xấu F trên facebook. L chia sẻ bài viết của R và L cho H. Trong trường hợp này, hành vi của ai là cạnh tranh không lành mạnh?

A. Anh K.                                                    

B. Anh K, R và Y.

C. Chị R và Y.                                            

D. Anh K, R, Y và L.   

Xem lời giải »


Câu 17:

Gần đây quán bún phở của gia đình G rất vắng khách so với các cửa hàng gần đó, nên gia đình G đã đầu tư vào chất lượng và thái độ phục vụ khách hàng chu đáo hơn. Nhờ vậy, lượng khách tăng lên đáng kể, việc buôn bán nhờ thế mà khá lên. Vậy gia đình G đã sử dụng hình thức cạnh tranh nào sau đây?

A. Không lành mạnh.

B. Lành mạnh.

C. Không hợp lí.

D. Hợp lí.

Xem lời giải »


Câu 18:

Vì quán cà phê của mình ít khách, trong khi quán đối diện của nhà anh H khách lại rất đông nên anh K đã thuê kẻ xấu ngày nào cũng quậy phá quán của anh H. Trong trường hợp này anh K đã sử dụng việc cạnh tranh nào sau đây?

A. Không lành mạnh.

B. Lành mạnh.

C. Tiêu cực.

D. Tích cực.

Xem lời giải »


Câu 19:

Công ty A kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng tới đời sống nhân dân là biểu hiện của nội dung nào sau đây của cạnh tranh?

A. Nguyên nhân của cạnh tranh.

B. Mục đích của cạnh tranh.

C. Mặt tích cực của cạnh tranh.

D. Mặt hạn chế của cạnh tranh.

Xem lời giải »


Câu 20:

Công ty kinh doanh xăng dầu M đầu cơ tích trữ làm cho giá cả xăng dầu trên thị trường tăng cao hơn so với thực tế. Việc làm của công ty xăng dầu M đã 

A. vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.

B. tạo ra động lực cho quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa.

C. kích thích phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao năng suất lao động.

D. nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Xem lời giải »


Câu 21:

Khi Việt Nam là thành viên của WTO thì mức độ tính chất của loại cạnh tranh nào sau đây diễn ra quyết liệt?

A. Cạnh tranh trong mua bán.

B. Cạnh tranh trong nội bộ ngành.

C. Cạnh tranh giữa các ngành.

D. Cạnh tranh trong nước và ngoài nước.

Xem lời giải »


Câu 22:

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều người bán quần áo. Cạnh tranh giữa những người này trên thị trường diễn ra khi nào trong các trường hợp sau đây?

A. Người mua nhiều, người bán ít.

B. Người mua bằng người bán.

C. Người bán nhiều, người mua ít.

D. Thị trường khủng hoảng.

Xem lời giải »


Câu 23:

Trong các việc làm sau, việc làm nào được pháp luật cho phép trong cạnh tranh?

A. Đầu cơ tích trữ để nâng giá cao giá thành hàng hóa.

B. Khai báo không đúng mặt hàng kinh doanh.

C. Đầu tư nhiều vốn cho sản xuất, kinh doanh.

D. Bỏ qua yếu tố môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Xem lời giải »


Câu 24:

Theo báo cáo tài chính 2018 Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tiếp tục dẫn đầu trong Danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018 số tiền thuế doanh nghiệp đã nộp ngân sách Nhà nước năm 2018 lên tới 36.790 tỷ đồng. Thông tin này cho em thấy đặc điểm nào sau đây trong mặt tích cực của cạnh tranh?

A. Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học - kỹ thuật phát triển.

B. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước vào việc phát triển kinh tế.

C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 

D. Góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Xem lời giải »


Câu 25:

Công ty Formosa Hà Tĩnh là thủ phạm gây ra thảm họa môi trường lớn nhất tại Việt Nam trong nhiều năm qua, gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng khiến cá chết hàng loạt tại bốn tỉnh khu vực miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế. Việc này thể hiện doanh nghiệp đã 

A. chạy theo mục tiêu lợi nhuận một cách thiếu ý thức làm cho môi trường suy thoái.

B. không từ những thủ đoạn phi pháp và bất lương để giành lợi nhuận nhiều hơn.

C. đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường, khủng hoảng kinh tế.

D. nâng giá lên cao làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Xem lời giải »


Câu 26:

Để có thu nhập cao bà H trộn một hàm lượng rất nhỏ ma túy vào nồi cháo bán mỗi sáng cho sinh viên, gây cho các em cảm giác thèm ăn nên quán bà hôm nào cũng đông khách. Việc làm của bà H thể hiện việc

A. chạy theo mục tiêu lợi nhuận một cách thiếu ý thức làm cho môi trường suy thoái.

B. không từ những thủ đoạn phi pháp và bất lương để giành lợi nhuận nhiều hơn.

C. đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường, khủng hoảng kinh tế.

D. nâng giá lên cao làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Xem lời giải »


Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân 11 chọn lọc, có đáp án hay khác: