Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 34 Tuần 15 - Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 34 Tuần 15 sách Cánh diều hay, ngắn gọn, hy vọng sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 và từ đó học tốt hơn môn Hoạt động trải nghiệm lớp 3.

Mục lục Giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 34 Tuần 15

Giải vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 34 Tuần 15 - Cánh diều

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 34 Hoạt động 1: Kể tên những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 34 Tuần 15 | Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 34 Tuần 15 | Cánh diều (ảnh 2)

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 34 Hoạt động 2: Hãy viết 3 – 4 câu giới thiệu về một truyền thống tốt đẹp của quê hương em.

Lời giải:

Yêu nước là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nhờ truyền thống này, ông cha ta đã xây dựng và giữ nước thành công. Truyền thống yêu nước đánh dẹp mọi âm mưu đô hộ, xâm lược của quân thù. Cho tới tận ngày nay, truyền thống yêu nước vẫn rất mạnh mẽ, chảy trong máu từng người dân Việt.

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 34 Hoạt động 3: Xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động để góp phần thắp sáng truyền thống quê hương vào phiếu dưới đây:

Truyền thống: …………………………….. ………………………..

Các hoạt động, công việc sẽ thực hiện: …………………………….

Thời gian thực hiện: …………………………………………………

Địa điểm: …………………………………………………………….

Lời giải:

Truyền thống: Tôn sư trọng đạo.

Các hoạt động, công việc sẽ thực hiện: Thi đua học tập tốt, văn nghệ chúc mừng, báo tường, thi vở sạch chữ đẹp.

Thời gian thực hiện: Tuần lễ ngày 20/11 trong năm.

Địa điểm: Tại các lớp học, các khối lớp trong trường.

Tham khảo giải SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: