Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 21, 22 Tuần 9 - Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 21, 22 Tuần 9 sách Cánh diều hay, ngắn gọn, hy vọng sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 và từ đó học tốt hơn môn Hoạt động trải nghiệm lớp 3.

Mục lục Giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 21, 22 Tuần 9

Giải vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 21, 22 Tuần 9 - Cánh diều

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 21 Hoạt động 1: Lập thời gian biểu các hoạt động trong ngày của em vào khung dưới đây:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 21, 22 Tuần 9 | Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 21, 22 Tuần 9 | Cánh diều (ảnh 2)

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 22 Hoạt động 2: Sau khi thực hiện thời gian biểu đã xây dựng, em hãy hoàn thành các câu sau:

a. Những lợi ích của thời gian biểu: ………………….

b. Cảm nghĩ của em sau khi thực hiện: ……………….

Lời giải:

a. Những lợi ích của thời gian biểu: Giúp em biết được công việc trong ngày của mình, ước lượng được thời gian làm từng việc phù hợp, không bị phí thời gian trống.

b. Cảm nghĩ của em sau khi thực hiện: Em thấy vui vì mình đã làm được nhiều việc trong ngày, thực hiện được như thời gian đã đề ra. Vậy nên em sẽ sử dụng thời gian biểu hàng ngày, hàng tuần.

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 22 Hoạt động 3: Em đánh giá việc thực hiện biểu của mình bằng cách tô màu vào khuôn mặt phù hợp và nêu những việc em cải thiện.

Thứ

Tự đánh giá

Những việc làm cần cải thiện

Hai

😄😊

……………………………….

Ba

😄😊

……………………………….

😄😊

……………………………….

Năm

😄😊

……………………………….

Sáu

😄😊

……………………………….

Bảy

😄😊

……………………………….

Chủ nhật

😄😊

……………………………….

Lời giải:

Thứ

Tự đánh giá

Những việc làm cần cải thiện

Hai

😄😊

Không có.

Ba

😄😊

Không có.

😄😊

Giảm thời gian chơi game để giúp mẹ việc nhà.

Năm

😄😊

Không có.

Sáu

😄😊

Chăm chỉ phát biểu bài trên lớp hơn trong giờ học.

Bảy

😄😊

Dậy sớm hơn, không ngủ nướng vào cuối tuần.

Chủ nhật

😄😊

Không có.

Tham khảo giải SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: