Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 40, 41 Tuần 18 - Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 40, 41 Tuần 18 sách Cánh diều hay, ngắn gọn, hy vọng sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 và từ đó học tốt hơn môn Hoạt động trải nghiệm lớp 3.

Mục lục Giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 40, 41 Tuần 18

Giải vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 40, 41 Tuần 18 - Cánh diều

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 40 Hoạt động 1: Hãy quan sát sơ đồ tư duy những đức tính cần có của nghề em yêu thích và trả lời các câu hỏi sau:

a. Trong những đức tính cần có của nghề yêu thích, em đã có các đức tính nào?

…………………………………………

b. Những đức tình nào của nghề yêu thích mà em chưa có?

…………………………………………

c. Em muốn rèn luyện để có những đức tính đó không? Vì sao?

…………………………………………

Lời giải:

a. Trong những đức tính cần có của nghề yêu thích, em đã có các đức tính nào?

- Trong những đức tính cần có của nghề yêu thích, em đã có đức tính ân cần và bao dung.

b. Những đức tình nào của nghề yêu thích mà em chưa có?

- Đức tính của nghề mà em chưa có là đức tính tỉ mỉ.

c. Em muốn rèn luyện để có những đức tính đó không? Vì sao?

- Em rất muốn rèn luyện để có những đức tính đó. Vì phải có đủ các đức tính, em mới có thể làm được nghề như em mong muốn.

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 40 Hoạt động 2: Hãy nối những đức tính mà em muốn có.

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 40, 41 Tuần 18 | Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 40, 41 Tuần 18 | Cánh diều (ảnh 2)

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 41 Hoạt động 3: Hãy vẽ tranh về nghề em yêu thích theo gợi ý sau:

- Vẽ hình ảnh đặc trưng hoặc một hoạt động cụ thể của nghề;

- Vẽ dụng cụ làm việc của nghề;

- Vẽ sản phẩm của nghề.

Lời giải:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 40, 41 Tuần 18 | Cánh diều (ảnh 1)

(Vẽ nghề làm Chú phi công)

Xem thêm lời giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: