Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 5, 6 Tuần 2 - Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 5, 6 Tuần 2 sách Cánh diều hay, ngắn gọn, hy vọng sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 và từ đó học tốt hơn môn Hoạt động trải nghiệm lớp 3.

Mục lục Giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 5, 6 Tuần 2

Giải vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 5, 6 Tuần 2 - Cánh diều

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 5 Hoạt động 1: Viết tên những đồ dùng, dụng cụ được sử dụng để trang trí lớp học của em.

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 5, 6 Tuần 2 | Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 5, 6 Tuần 2 | Cánh diều (ảnh 2)

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 5 Hoạt động 2: Viết về những việc em đã làm để trang trí, vệ sinh lớp học theo gợi ý trong bảng dưới đây:

STT

Những việc đã làm

Đánh giá kết quả

Cảm xúc sau
khi thực hiện

1

2

3

4

5

Lời giải:

STT

Những việc đã làm

Đánh giá kết quả

Cảm xúc sau
khi thực hiện

1

Trực nhật lớp

Lớp không còn rác

Dễ chịu

2

Giặt khăn lau bảng

Bảng không bị bụi

Vui thích

3

Lau bàn ghế

Bàn ghế sạch sẽ

Thoải mái

4

Nhổ cỏ vườn hoa lớp

Vườn hoa thông thoáng

Hào hứng

5

Cắt dán hình bông hoa

Cắt dán hoa đẹp

Sung sướng

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 6 Hoạt động 3: Viết vào chỗ … lời khuyên của em dành cho bạn nam trong mỗi tình huống sau:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 5, 6 Tuần 2 | Cánh diều (ảnh 1)

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 5, 6 Tuần 2 | Cánh diều (ảnh 2)

Lời giải:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 5, 6 Tuần 2 | Cánh diều (ảnh 3)

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 5, 6 Tuần 2 | Cánh diều (ảnh 4)

Tham khảo giải SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: