Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 7, 8 Tuần 3 - Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 7, 8 Tuần 3 sách Cánh diều hay, ngắn gọn, hy vọng sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 và từ đó học tốt hơn môn Hoạt động trải nghiệm lớp 3.

Mục lục Giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 7, 8 Tuần 3

Giải vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 7, 8 Tuần 3 - Cánh diều

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 7 Hoạt động 1: Vẽ 😊 vào ô trống dưới việc làm em đồng tình, vẽ vào ô trống dưới việc làm em không đồng tình và giải thích tại sao.

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 7, 8 Tuần 3 | Cánh diều (ảnh 1)

Em đồng tình với bạn ở hình ……. vì ……………..

Em không đồng tình với bạn ở hình ……. vì ……………..

Lời giải:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 7, 8 Tuần 3 | Cánh diều (ảnh 2)

Em đồng tình với bạn ở hình 1 và 4 vì các bạn biết cùng làm việc nhóm và biết giúp đỡ nhau. Đây là những việc tốt nên làm.

Em không đồng tình với bạn ở hình 2 và 3 vì các bạn tranh giành, bắt nạt lẫn nhau. Những việc này là không nên làm.

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 8 Hoạt động 2: Vẽ thêm hoặc tô màu vào một biểu tượng trang trí lớp học mà em thích nhất để nhắc nhở các bạn cùng xây dựng lớp học thân thiện.

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 7, 8 Tuần 3 | Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 7, 8 Tuần 3 | Cánh diều (ảnh 2)

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 8 Hoạt động 3: Viết vào chỗ … để chia sẻ cảm nghĩ của em về lớp học thân thiện.

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 7, 8 Tuần 3 | Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 7, 8 Tuần 3 | Cánh diều (ảnh 2)

Tham khảo giải SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: