Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 12, 13 Tuần 5 - Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 12, 13 Tuần 5 sách Cánh diều hay, ngắn gọn, hy vọng sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 và từ đó học tốt hơn môn Hoạt động trải nghiệm lớp 3.

Mục lục Giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 12, 13 Tuần 5

Giải vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 12, 13 Tuần 5 - Cánh diều

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 12 Hoạt động 1: Đánh dấu ü vào ô trống trước những nét riêng của bạn Tùng và bạn Hoa.

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 12, 13 Tuần 5 | Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 12, 13 Tuần 5 | Cánh diều (ảnh 2)

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 12 Hoạt động 2: Viết những nét riêng nổi bật của bạn ngồi cạnh em ở lớp.

Tên của bạn ngồi cạnh em: …………………………….

Những nét riêng của bạn: ………………………………

……..……………..……………………………………..

Lời giải:

Tên của bạn ngồi cạnh em: Trần Minh Đức

Những nét riêng của bạn: Bạn là người cao nhất lớp, thường đi học sớm và chăm giơ tay phát biểu khi cô hỏi bài.

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 13 Hoạt động 3: Tô màu vào mặt 😊 nếu em đồng tình, tô màu vào mặt nếu em không đồng tình trong các trường hợp sau và giải thích lí do.

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 12, 13 Tuần 5 | Cánh diều (ảnh 1)

Em đồng tình với bạn ở hình ……… vì ……………………

Em không đồng tình với bạn ở hình ……… vì ……………………

Lời giải:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 12, 13 Tuần 5 | Cánh diều (ảnh 2)

Em đồng tình với bạn ở hình 2 vì bạn học sinh biết yêu và thương bản thân mình, giao lưu và có thái độ yêu thương bạn bè. Đây là việc nên làm.

Em không đồng tình với bạn ở hình 1 vì không nên kì thị, chê bai ngoại hình của người khác. Mỗi người có điểm khác nhau, chúng ta nên tôn trọng sự khác biệt đó.

Tham khảo giải SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: