Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 76, 77, 78 Tuần 35 - Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 76, 77, 78 Tuần 35 sách Cánh diều hay, ngắn gọn, hy vọng sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 và từ đó học tốt hơn môn Hoạt động trải nghiệm lớp 3.

Mục lục Giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 76, 77, 78 Tuần 35

Giải vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 76, 77, 78 Tuần 35 - Cánh diều

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 76 Hoạt động 1: Kể tên các hoạt động lao động do nhà trường hoặc địa phương tổ chức mà em đã tham gia.

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 76, 77, 78 Tuần 35 | Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 76, 77, 78 Tuần 35 | Cánh diều (ảnh 2)

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 76 Hoạt động 2: Em hãy nêu những lưu ý đảm bảo an toàn trong lao động.

AN TOÀN TRONG LAO ĐỘNG

Hoạt động

Lưu ý an toàn

Lời giải:

Hoạt động

Lưu ý an toàn

Trồng cây

Giữ khoảng cách an toàn giữa nhiều người, tránh vật dụng lao động cuốc xẻng chọc vào người nhau/ an toàn khi sử dụng cuốc xẻng với bản thân mình.

Nhổ cỏ

Vật dụng như bay, dao, đùi đâm lấy rễ cỏ/ dao cắt cỏ nhọn sắc làm chảy máu, đâm chọc vào người.

Dọn dẹp đường tổ dân phổ

Chú ý xe cộ, người qua lại khi dọn dẹp, các cống rãnh sâu, hố thoát nước,…

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 77 Hoạt động 3: Em hãy xây dựng kế hoạch tham gia lao động đảm bảo an toàn tại gia đình và địa phương.

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 76, 77, 78 Tuần 35 | Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 76, 77, 78 Tuần 35 | Cánh diều (ảnh 2)

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 78 Tự đánh giá sau chủ đề : Em tự đánh giá kết quả học được từ chủ đề bằng cách tô màu vào khuôn mặt tương ứng trong bảng sau:

Nội dung đánh giá

Mức độ đánh giá

Hoàn thành
tốt

Hoàn thành

Chưa
hoàn thành

Nêu một số nguy cơ nếu không thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

😄

😊

Thực hiện những việc làm đảm bảo an toàn trong ăn uống.

😄

😊

Thực hiện việc giữ an toàn khi tham gia lao động.

😄

😊

Xem thêm lời giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: