Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 61, 62, 63 Tuần 28 - Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 61, 62, 63 Tuần 28 sách Cánh diều hay, ngắn gọn, hy vọng sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 và từ đó học tốt hơn môn Hoạt động trải nghiệm lớp 3.

Mục lục Giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 61, 62, 63 Tuần 28

Giải vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 61, 62, 63 Tuần 28 - Cánh diều

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 61 Hoạt động 1: Hãy viết liệt kê những việc em đã làm để tiết kiệm điện, nước trong gia đình.

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 61, 62, 63 Tuần 28 | Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 61, 62, 63 Tuần 28 | Cánh diều (ảnh 2)

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 61 Hoạt động 2: Em hãy nêu cách xử lí cho các tình huống sau:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 61, 62, 63 Tuần 28 | Cánh diều (ảnh 1)

Cách xử lí: ……………………………….

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 61, 62, 63 Tuần 28 | Cánh diều (ảnh 2)

Cách xử lí: …………………………….

Lời giải:

- Ở bức tranh số 1, em sẽ xử lí bằng cách nói với em Hùng rằng: tủ lạnh dùng điện để làm mát tủ. Nếu em làm vậy sẽ gây tốn điện rất nhiều. Có thể bật quạt và ngồi một chút sẽ mát và tiết kiệm hơn đó.

- Ở bức tranh số 2, em sẽ xử lí bằng cách nói với anh Nam: anh cần tiết kiệm nước, rửa chân cần tập trung và đọc sách cũng cần tập trung. Hãy làm một việc trước để không bị quên và lãng phí nước như vậy!

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 62 Hoạt động 3: Em hãy thiết kế tấm biển, vẽ tranh …. để nhắc nhở mọi người tiết kiệm điện, nước.

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 61, 62, 63 Tuần 28 | Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 61, 62, 63 Tuần 28 | Cánh diều (ảnh 2)
(Bức tranh tuyên truyền Tiết kiệm điện)

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 63 Tự đánh giá sau chủ đề : Em tự đánh giá kết quả học được từ chủ đề bằng cách tô màu vào khuôn mặt tương ứng trong bảng sau:

Nội dung đánh giá

Mức độ đánh giá

Hoàn thành
tốt

Hoàn thành

Chưa
hoàn thành

Thể hiện lòng biết ơn, sự quan tâm, chăm sóc người thân bằng lời nói, thái độ, việc làm cụ thể.

😄

😊

Thực hiện những việc phù hợp với lứa tuổi để giữ gìn nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.

😄

😊

Thực hiện tiết kiệm điện, nước ở gia đình bằng việc làm cụ thể.

😄

😊

Xem thêm lời giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: