Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 66, 67 Tuần 30 - Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 66, 67 Tuần 30 sách Cánh diều hay, ngắn gọn, hy vọng sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 và từ đó học tốt hơn môn Hoạt động trải nghiệm lớp 3.

Mục lục Giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 66, 67 Tuần 30

Giải vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 66, 67 Tuần 30 - Cánh diều

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 66 Hoạt động 1: Nêu những cách ứng xử với bạn bè và trình bày một cách sáng tạo vào khung dưới đây:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 66, 67 Tuần 30 | Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 66, 67 Tuần 30 | Cánh diều (ảnh 2)

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 66 Hoạt động 2: Em hãy xử lí các tình huống sau:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 66, 67 Tuần 30 | Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

- Ở tình huống bức tranh số 1, em sẽ cùng nhóm bạn tiếp tục di chuyển, nhường đường cho bạn nữ bị đau chân hoặc phụ giúp bạn nếu bạn cần giúp đỡ và đi lại quá khó khăn.

- Ở tình huống bức tranh số 2, em sẽ an ủi bạn Lan. Xem có thể sửa giúp bạn được hộp bút không. Có thể xin lỗi mẹ, tiếp tục dùng hộp bút cũ để thay thế và tiết kiệm.

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 67 Hoạt động 3: Hát về tình bạn.

a. Kể tên những bài hát về tình bạn mà em biết:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 66, 67 Tuần 30 | Cánh diều (ảnh 1)

b. Viết lại 1 – 2 câu hát về tình bạn mà em thích nhất.

………………………………………………..

c. Hãy cùng các bạn hát những bài hát về tình bạn nhé!

Lời giải:

a.

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 66, 67 Tuần 30 | Cánh diều (ảnh 2)

b. Viết lại 1 – 2 câu hát về tình bạn mà em thích nhất.

Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta chan hòa tình thân.

Lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà.

c. Lựa chọn bài hát và hát cùng các bạn hát những bài hát về tình bạn.

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 66, 67 Tuần 30 | Cánh diều (ảnh 3)

Xem thêm lời giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: