Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 16, 17 Tuần 7 - Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 16, 17 Tuần 7 sách Cánh diều hay, ngắn gọn, hy vọng sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 và từ đó học tốt hơn môn Hoạt động trải nghiệm lớp 3.

Mục lục Giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 16, 17 Tuần 7

Giải vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 16, 17 Tuần 7 - Cánh diều

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 16 Hoạt động 1: Viết và trang trí tấm thiệp để giới thiệu với các bạn về sở thích của em.

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 16, 17 Tuần 7 | Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 16, 17 Tuần 7 | Cánh diều (ảnh 2)

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 17 Hoạt động 2: Bạn nào trong lớp có nhiều sở thích giống em? Viết vào chỗ ….. tên và những sở thích chung của em và bạn.

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 16, 17 Tuần 7 | Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 16, 17 Tuần 7 | Cánh diều (ảnh 2)

Vở bài tập HĐTN lớp 3 trang 17 Hoạt động 3: Viết vào chỗ … những hoạt động yêu thích mà em sẽ thực hiện trong tuần.

Ví dụ: đọc sách, vẽ tranh, chơi thể thao, làm việc nhà,…

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 16, 17 Tuần 7 | Cánh diều (ảnh 1)

Lời giải:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 16, 17 Tuần 7 | Cánh diều (ảnh 2)

Tham khảo giải SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: