X

Giải bài tập Công nghệ 12

Công nghệ 12 Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều


Công nghệ 12 Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều

I. Nội dung và quy trình thực hành

Bước 1: Quan sát, tìm hiểu các linh kiện trên mạch nguồn thực tế

Bước 2: Vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện trên

Bước 3: Cắm mạch thí nghiệm vào nguồn điện xoay chiều

Dùng đồng hồ vạn năng đo và ghi kết quả các điện áp ở những vị trí sau đây vào bảng theo mẫu báo cáo thực hành:

- Điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp của biến áp nguồn u∼.

- Điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp của biến áp nguồn u1∼.

- Điện áp ở đầu ra sau mạch lọc U3-.

- Điện áp ở đầu ra sau mạch ổn U4-.

II. Mẫu báo cáo thực hành

1. Sơ đồ nguyên lí của mạch nguồn thực tế

Vẽ sơ đồ nguyên lí vào báo cáo thực hành

2. Kết quả đo điện áp ở các vị trí theo trình tự thí nghiệm và rút ra nhận xét kết luận về:

- Tỉ số của biến áp nguồn.

- Trị số hiệu dụng và trị số đỉnh của điện áp xoay chiều ở cuộn thứ cấp của biến áp nguồn.

Công nghệ 12 Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều | Giải bài tập Công nghệ lớp 12

3. Đánh giá kết quả thực hành

Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Xem thêm các bài Giải bài tập Công nghệ lớp 12 khác: