X

Giải bài tập Công nghệ 12

Công nghệ 12 Bài 8: Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung


Công nghệ 12 Bài 8: Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung

Câu hỏi & Bài tập

Bài 1 trang 45 Công nghệ 12: Mạch khuếch đại dùng OA mắc kiểu khuếch đại đảo có những đặc điểm gì? Nếu muốn điều chỉnh hệ số khuếch đại của mạch điện thì làm thế nào?

Trả lời:

* Mạch khuếch đại dùng OA mắc kiểu khuếch đại đảo có những đặc điểm:

- Tín hiệu vào qua R1 đưa đến đầu vào đảo của OA.

- Kết quả điện áp ở đầu ra ngược dấu với điện áp ở đầu vào và đã được khuếch đại.

* Hệ số khuếch đại điện áp:Công nghệ 12 Bài 8: Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung | Giải bài tập Công nghệ lớp 12

→ Nếu muốn điều chỉnh hệ số khuếch đại của mạch điện thì ta có thể điều chỉnh Rht hoặc R1.

Bài 2 trang 45 Công nghệ 12: Trong mạch tạo xung đa hài tự dao động, nếu nguồn cấp là 4,5V thì thay các điện trở tải R1, R2 bằng các điôt quang (LED) thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

Trả lời:

Hiện tượng: hai điôt luân phiên sáng - tối, điôt này sáng thì điôt kia tối và ngược lại.

Bài 3 trang 45 Công nghệ 12: Khi cần thay đổi chu kì của xung đa hài thì làm thế nào?

Trả lời:

Chu kì xung đa hài: T = 1,4RC.

→ Khi cần thay đổi chu kì của xung đa hài thì ta chỉ cần thay đổi C (T tỉ lệ thuận với C).

Bài 4 trang 45 Công nghệ 12: Làm thế nào để đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng?

Trả lời:

Ta chỉ cần đổi trị số điện dung C1 và C2 khác nhau → T1 khác T2 là có thể đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng.

Xem thêm các bài Giải bài tập Công nghệ lớp 12 khác: