X

Giải bài tập Công nghệ 12

Công nghệ 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha


Công nghệ 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

Câu hỏi giữa bài

Câu hỏi Bài 26 trang 104 Công nghệ 12: Các trạm bơm nước thường sử dụng động cơ loại gì?

Trả lời:

Các trạm bơm nước thường sử dụng động cơ loại không đồng bộ.

Câu hỏi Bài 26 trang 106 Công nghệ 12: Tại sao tốc độ quay của rôto luôn nhỏ hơn tốc độ của từ trường quay?

Trả lời:

Tốc độ quay của rôto luôn nhỏ hơn tốc độ của từ trường quay vì nếu tốc độ quay của rôto bằng tốc độ của từ trường quay thì dòng điện không biến thiên nữa.

Câu hỏi & Bài tập

Bài 1 trang 107 Công nghệ 12: Nêu nguyên lí làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha.

Trả lời:

- Khi dòng ba pha vào ba dây quấn stato của động cơ, trong stato sẽ có từ trường quay.

- Từ trường quay này quét qua các dây quấn của rôto, làm xuất hiện các sức điện động và dòng điện cảm ứng.

- Lực tương tác điện từ giữa từ trường quay và các dòng điện cảm ứng tạo ra mômen quay tác động lên rôto, kéo rôto quay theo chiều quay của từ trường.

Bài 2 trang 107 Công nghệ 12: Trình bày các cách đấu dây quấn stato của động cơ không đồng bộ ba pha.

Trả lời:

Các dây quấn stato được đưa ra hộp đấu dây đặt ở vỏ động cơ như hình:

Công nghệ 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha | Giải bài tập Công nghệ lớp 12

Bài 3 trang 107 Công nghệ 12: Trên nhãn gắn ở vỏ của động cơ DK – 42 – 4.2,8kW có ghi:

Δ/Y – 220/380 V – 10,5/6,1 A; 1420 vòng/phút; η% = 0,84; cosφ = 0,83; 50 Hz.

- Hãy giải thích các số liệu trên của động cơ.

- Nếu nguồn ba pha có Ud = 220V thì phải đấu dây của động cơ theo kiểu nào? Vẽ cách đấu dây đó.

Trả lời:

* Giải thích các kí hiệu:

    - Δ/Y – 220/380 V – 10,5/6,1 A: Nếu Ud = 220 V thì đấu kiểu Δ và dòng điện vào động cơ là 10,5 A. Nếu Ud = 380 V thì đấu kiểu Y và dòng điện vào động cơ là 6,1 A.

    - 1420 vòng/phút: tốc độ quay của rôto.

    - η% = 0,84: hiệu suất = 0,84%.

    - cosφ = 0,83: hệ số công suất = 0,83.

    - 50 Hz: tần số của điện lưới.

* Nếu nguồn ba pha có Ud = 220V thì phải đấu dây của động cơ theo kiểu hình tam giác.

Xem thêm các bài Giải bài tập Công nghệ lớp 12 khác: