X

Giải bài tập Công nghệ 12

Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha


Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

Câu hỏi giữa bài

Câu hỏi Bài 25 trang 100 Công nghệ 12: Máy biến áp có điện áp vào lớn hơn điện áp ra là máy biến áp loại gì?

Trả lời:

Máy biến áp có điện áp vào lớn hơn điện áp ra là máy hạ áp.

Câu hỏi Bài 25 trang 100 Công nghệ 12: Nêu công dụng của máy biến áp ba pha mà em biết?

Trả lời:

Công dụng của máy biến áp ba pha mà em biết:

- Sử dụng trong trạm biến áp để phân phối điện từ trung ương về địa phương.

- Sử dụng trong phòng thí nghiệm.

- Sử dụng trong máy ổn áp giúp ổn định dòng điện sử dụng trong gia đình.

- …

Câu hỏi Bài 25 trang 101 Công nghệ 12: Hãy giải thích tại sao ở các máy biến áp cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ, dây quấn thứ cấp thường nối hình sao có dây trung tính?

Trả lời:

- Tải của mỗi hộ gia đình là khác nhau. Nhờ có dây trung tính nên điện áp pha trên mỗi tải không vượt quá điện áp định mức.

- Thuận tiện cho việc sử dụng nguồn điện vì nối hình sao tạo ra hai trị số điện áp khác nhau Ud và Up.

Câu hỏi Bài 25 trang 102 Công nghệ 12: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết biểu thức tính hệ số biến áp của máy biến áp một pha?

Trả lời:

Gọi N1, N2 lần lượt là số vòng dây mỗi pha của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.

U1, U2 lần lượt là điện áp sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp.

Hệ số biến áp của máy biến áp một pha là:

Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha | Giải bài tập Công nghệ lớp 12

Câu hỏi & Bài tập

Bài 1 trang 102 Công nghệ 12: Trình bày khái niệm và phân loại máy điện xoay chiều ba pha.

Trả lời:

Máy điện xoay chiều ba pha là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều ba pha. Sự làm việc của chúng dựa trên nguyên lí cảm ứng điện từ và lực điện từ.

Bài 2 trang 102 Công nghệ 12: Nêu nguyên lí làm việc của máy biến áp ba pha.

Trả lời:

Nguyên lí làm việc của máy biến áp ba pha: dựa vào nguyên lí cảm ứng điện từ.

Bài 3 trang 102 Công nghệ 12: Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 11000 vòng và dây quấn thứ cấp có 200 vòng. Dây quấn của máy biến áp được nối theo kiểu Δ/Yo, và được cấp điện bởi nguồn ba pha có Ud = 22 kV.

Hãy:

a) Vẽ sơ đồ đấu dây.

b) Tính hệ số biến áp pha và dây.

c) Tính điện áp pha và điện áp dây của cuộn thứ cấp.

Trả lời:

a) Sơ đồ đấu dây (kiểu Δ/Yo):

Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha | Giải bài tập Công nghệ lớp 12

b) Hệ số biến áp pha:

Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha | Giải bài tập Công nghệ lớp 12

Hệ số biến áp dây:

Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha | Giải bài tập Công nghệ lớp 12

c)

Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha | Giải bài tập Công nghệ lớp 12

Điện áp pha của cuộn thứ cấp là:

Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha | Giải bài tập Công nghệ lớp 12

Điện áp dây của cuộn thứ cấp là:

Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha | Giải bài tập Công nghệ lớp 12

Xem thêm các bài Giải bài tập Công nghệ lớp 12 khác: