X

Giải bài tập Công nghệ 12

Công nghệ 12 Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ


Công nghệ 12 Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Câu hỏi giữa bài

Câu hỏi Bài 28 trang 111 Công nghệ 12: Trong sản xuất, để đảm bảo an toàn cho mạng điện, người ta thường lắp thiết bị bảo vệ gì? Tại sao?

Trả lời:

Trong sản xuất, để đảm bảo an toàn cho mạng điện, người ta thường lắp thiết bị bảo vệ như cầu dao, cầu chì, áp tô mát, nối đất, chống sét,…

Bởi vì khi có sự cố về điện chúng có tác dụng làm cho dòng điện không chạy qua các thiết bị điện tránh hỏng hóc các thiết bị.

Câu hỏi Bài 28 trang 112 Công nghệ 12: Tại sao phải đóng, cắt mạch điện theo thứ tự trên?

Trả lời:

Để đảm bảo an toàn điện, tránh hiện tượng từ hóa trên đoạn dây.

Câu hỏi & Bài tập

Bài 1 trang 112 Công nghệ 12: Nêu đặc điểm, yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

Trả lời:

* Đặc điểm:

    - Tải phân bố thường tập trung.

    - Dùng một máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp 380/220 V.

    - Mạng chiếu sáng cũng được cấp từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất.

* Yêu cầu:

    - Đảm bảo chất lượng điện năng.

    - Đảm bảo tính kinh tế.

    - Đảm bảo an toàn.

Bài 2 trang 112 Công nghệ 12: Hãy vẽ sơ đồ một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ gồm một biến áp 6/0,4 Kv; 2 tủ phân phối; 4 tủ động lực; 2 tủ chiếu sáng.

Trả lời:

Sơ đồ:

Công nghệ 12 Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ | Giải bài tập Công nghệ lớp 12

1 - Trạm biến áp.

2 - Tủ phân phối.

3 - Tủ động lực.

4 - Tủ chiếu sáng.

Xem thêm các bài Giải bài tập Công nghệ lớp 12 khác: