X

Giải bài tập Công nghệ 12

Công nghệ 12 Bài 18: Máy tăng âm


Công nghệ 12 Bài 18: Máy tăng âm

Câu hỏi giữa bài

Câu hỏi Bài 18 trang 74 Công nghệ 12: Các mạch tiền khuếch đại, khuếch đại trung gian và khuếch đại công suất có điểm gì giống nhau về chức năng?

Trả lời:

- Đều dùng để khuếch đại tín hiệu.

Câu hỏi & Bài tập

Bài 1 trang 74 Công nghệ 12: Nêu chức năng của máy tăng âm.

Trả lời:

Máy tăng âm có chức năng là khuếch đại tín hiệu âm thanh.

Bài 2 trang 74 Công nghệ 12: Khối nào quyết định mức độ trầm, bổng của âm thanh? Cường độ âm thanh do khối nào quyết định?

Trả lời:

- Khối quyết định mức độ trầm, bổng của âm thanh là khối mạch âm sắc.

- Khối nào quyết định cường độ âm thanh là khối mạch khuếch đại công suất.

Bài 3 trang 74 Công nghệ 12: Máy tăng âm thường được dùng trong những trường hợp nào?

Trả lời:

Máy tăng âm được dùng để khuếch đại tín hiệu âm thanh → Máy thường được dùng trong các trường hợp cần làm khuếch đại âm cho to như: loa phường, đám cưới, buổi biểu diễn âm nhạc, hội làng, hội chợ,…

Xem thêm các bài Giải bài tập Công nghệ lớp 12 khác: