X

Giải bài tập Công nghệ 12

Công nghệ 12 Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha


Công nghệ 12 Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

I. Nội dung và quy trình thực hành

Bước 1: Quan sát và mô tả hình dạng bên ngoài của động cơ, đọc các số liệu kĩ thuật trên nhãn động cơ, ghi và nêu ý nghĩa các số liệu kĩ thuật vào bảng 1 báo cáo thực hành theo mẫu.

Bước 2: Quan sát, đo, đếm các bộ phận của động cơ, ghi kết quả vào bảng 2 báo cáo thực hành theo mẫu.

II. Mẫu báo cáo thực hành

Công nghệ 12 Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha | Giải bài tập Công nghệ lớp 12

            QUAN SÁT VÀ MÔ TẢ CẤU TẠO CỦA

            ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

    Họ và tên: Đào Anh Đăng.

    Lớp: 12A2.

1. Kết quả quan sát hình dạng bên ngoài của động cơ không đồng bộ ba pha

Công nghệ 12 Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha | Giải bài tập Công nghệ lớp 12

2. Kết quả quan sát, đo, đếm các bộ phận của động cơ không đồng bộ ba pha

Công nghệ 12 Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha | Giải bài tập Công nghệ lớp 12

Chú ý: Số liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Ví dụ: Lõi thép stato:

Số rãnh : 24

Đường kính trong : 150mm

Chiều dài : 180mm

3. Đánh giá kết quả thực hành

Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Xem thêm các bài Giải bài tập Công nghệ lớp 12 khác: