X

Giải bài tập Công nghệ 12

Công nghệ 12 | Giải bài tập Công nghệ 12 hay và chi tiết nhất


Danh mục Giải bài tập Công nghệ 12

Các bài Giải bài tập Công nghệ lớp 12 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Công nghệ 12 giúp bạn học giỏi môn Công nghệ lớp 12.

Phần 1: Kĩ thuật điện tử

Chương 1: Linh kiện điện tử

Chương 2: Một số mạch điện tử cơ bản

Chương 3: Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản

Chương 4: Một số thiết bị điện tử dân dụng

Phần 2: Kĩ thuật điện

Chương 5: Mạch điện xoay chiều ba pha

Chương 6: Máy điện ba pha

Chương 7: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Tài liệu để học tốt môn Công nghệ 12 hay khác: