X

Giải bài tập Tin học 6

Tin học 6 Bài 12: Hệ điều hành windows


Tin học 6 Bài 12: Hệ điều hành windows

Câu hỏi & Bài tập

Câu 1 (trang 81 sgk Tin học lớp 6): Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền?

Trả lời:

Nút Start nằm ở vị trí đầu tiên trên thanh công việc.

Tin học 6 Bài 12: Hệ điều hành windows | Giải bài tập Tin học lớp 6

Câu 2 (trang 81 sgk Tin học lớp 6): Người dùng có thể mở cùng lúc bao nhiêu chương trình?

Trả lời:

Người dùng có thể mở cùng lúc nhiều chương trình nhưng không nên mở quá nhiều chương trình, vì nếu mở quá nhiều chương trình có thể khiến máy tính bị quá tải hoặc gặp phải tình trạng treo máy.

Câu 3 (trang 81 sgk Tin học lớp 6): Người dùng có thể đưa biểu tượng của một chương trình ứng dụng đồng thời ra màn hình nền, màn hình Start và thanh công việc được không?

(A) Có .

(B) Không thể đưa ra đồng thời.

Trả lời:

Đáp án A

Tin học 6 Bài 12: Hệ điều hành windows | Giải bài tập Tin học lớp 6

Câu 4 (trang 81 sgk Tin học lớp 6): Có cách nào để biết rằng hiện tại em đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows? Hãy nêu chi tiết cách nhận biết?

Trả lời:

+ Thanh công việc thường nằm ở cuối màn hình. Khi một chương trình hoạt động, biểu tượng của nó xuất hiện và mở rộng hơn so với các biểu tượng khác trên thanh công việc. Vậy nên em có thể biết được chúng ta đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows.

+ Ví dụ trên thanh công việc chúng ta thấy các biểu tượng : Paint, Cốc Cốc, Microsoft Word xuất hiện và mở rộng hơn so với các biểu tượng khác trên thanh công việc thì có nghĩa chúng ta đang mở các cửa sổ Paint, Cốc Cốc, Microsoft Word.

Tin học 6 Bài 12: Hệ điều hành windows | Giải bài tập Tin học lớp 6

Câu 5 (trang 81 sgk Tin học lớp 6): Biểu tượng của một chương trình ứng dụng có thể nằm ở đâu?

(A) Trên màn hình nền.

(B) Trên bảng chọn Start.

(C) Trên màn hình Start.

(D) Trên thanh công việc.

(E) Tất cả các mục trên đều đúng.

Trả lời:

Đáp án E

Ví dụ:

Tin học 6 Bài 12: Hệ điều hành windows | Giải bài tập Tin học lớp 6

Câu 6 (trang 81 sgk Tin học lớp 6): Theo em, đặc trưng của hệ điều hành Windows là:

(A) Các biểu tượng trên màn hình.

(B) Thanh công việc.

(C) Nút Start.

Trả lời:

Đáp án C.

Câu 7 (trang 81 sgk Tin học lớp 6): Vì sao người ta không thiết kế thanh công việc ở ngay giữa máy tính?

Trả lời:

Thanh công việc chứa nút Start, các biểu tượng các chương trình đang chạy hoặc được ghim trên nó, khi nháy vào các biểu tượng này thì chương trình tương ứng sẽ mở ra một phần hoặc toàn phần của màn hình máy tính. Vậy nên thanh công việc được thiết kế nằm ở mép cạnh của màn hình máy tính (trên, dưới, trái, phải) thay vì nằm ngay giữa màn hình máy tính.

Xem thêm các bài Giải bài tập Tin học lớp 6 khác:

Mục lục Giải bài tập Tin học lớp 6:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.