X

Giải bài tập Tin học 6

Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản


Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản

Câu hỏi & Bài tập

Câu 1 (trang 115 sgk Tin học lớp 6): Khởi động Word, mở tệp văn bản De men em đã lưu khi học bài 14 và chỉnh sửa những lỗi gõ sai (nếu có). Lưu ý thực hiện các thao tác sao chép, chuyển nội dung vào văn bản, nếu cần.

Trả lời:

Mở lại tệp bằng cách nháy đúp chuột vào tệp De men đã lưu trong bài trước:

- Nội dung đoạn văn bản: Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi, trước kia ngắn ngủn hoẳn bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi.

(Theo Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)

Câu 2 (trang 115 sgk Tin học lớp 6): Thực hiện các thao tác sau đây và ghi lại nhận xét của em về kết quả sau mỗi thao tác:

+ Nháy đúp chuột lên vùng văn bản;

+ Nhấn giữ phím Ctrlnháy chuột trên vùng văn bản;

+ Nhấn giữ Altkéo thả chuột;

+ Đưa con trỏ chuột sang lề bên trái văn bản đến khi con trỏ có dạng Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6nháy chuột, nháy đúp chuột hoặc nháy chuột liên tiếp ba lần.

Trả lời:

+ Nháy đúp chuột lên vùng văn bản thì từ chứa con trỏ hiện tại được đánh dấu.

Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột trên vùng văn bản thì câu văn bản chứa con trỏ hiện tại được đánh dấu.

Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Nhấn giữ Alt và kéo thả chuột thì tất cả các kí tự trong vùng giới hạn bởi điểm bắt đầu kéo chuột và thả chuột được đánh dấu.

Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Đưa con trỏ chuột sang lề bên trái văn bản đến khi con trỏ có dạng Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6 và nháy chuột một lần thì dòng văn bản chứa con trỏ chuột hiện tại được đánh dấu.

Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Đưa con trỏ chuột sang lề bên trái văn bản đến khi con trỏ có dạng Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6 và nháy đúp chuột thì đoạn văn bản chứa con trỏ chuột hiện tại được đánh dấu.

Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Đưa con trỏ chuột sang lề bên trái văn bản đến khi con trỏ có dạng Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6 và nháy chuột liên tiếp ba lần thì toàn bộ văn bản hiện tại được đánh dấu.

Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

Câu 3 (trang 116 sgk Tin học lớp 6): Hãy soạn văn bản mới với nội dung sau:

Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

a) Quan sát nội dung để nhận biết phần văn bản nào có thể sao chép được và thực hiện việc sao chép. Sửa những lỗi gõ sai, nếu cần.

b) Sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế để thay thế mọi cụm từ Hạt gạo thành Hg sau đó thay thế lại Hg thành Hạt gạo.

c) Lưu văn bản với tên Hạt gạo làng ta.

Trả lời:

a) Phần văn bản có thể sao chép được là tên bài thơ và nội dung bài thơ, phần hình ảnh minh họa là phần nội dung không sao chép được.

+ Nội dung có thể sao chép là: Hạt gạo làng ta

Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

b)

- Sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế để thay thế mọi cụm từ Hạt gạo thành Hg

+ Bước 1: Nhấn đồng thời Ctrl và phím F để mở trang Find để tìm kiếm. Nháy chuột vào phần mở rộng và chọn Advanced Find

Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Bước 2: Cửa sổ Find and Replace hiện ra. Nháy chuột vào thẻ Replace và nhập nội dung tìm kiếm và thay thế như hình:

Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Bước 3: Một cửa sổ mới hiện ra nháy chọn Ok để hoàn tất tìm kiếm và thay thế

Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

Vậy là ta đã thay thế mọi cụm từ Hg thành Hạt gạo.Kết quả như sau:

Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế để thay thế mọi cụm từ Hg thành Hạt gạo : Làm tương tự, ta được kết quả:

Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

c) Lưu văn bản với tên Hạt gạo làng ta:

+ Bước 1: Nháy chuột vào File, chọn Save As

Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Bước 2: cửa sổ Save As hiện lên, chọn đường dẫn lưu văn bản và đặt tên văn bản. Nháy chọn Save để hoàn tất lưu văn bản:

Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

Xem thêm các bài Giải bài tập Tin học lớp 6 khác:

Mục lục Giải bài tập Tin học lớp 6:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.