X

Giải bài tập Tin học 6

Tin học 6 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản


Tin học 6 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

Câu hỏi & Bài tập

Câu 1 (trang 101 sgk Tin học lớp 6): Hãy liệt kê một số hoạt động hằng ngày có liên quan đến soạn thảo văn bản của em và của các thành viên trong gia đình em.

Trả lời:

Một số hoạt động hằng ngày có liên quan đến soạn thảo văn bản của em và các thành viên trong gia đình em:

+ Làm bài tập về nhà, chép bài giảng của cô giáo dạy trên lớp, soạn văn, ....

+ Mẹ em là giáo viên, thường xuyên soạn giáo án, giấy mời phụ huynh học sinh, báo cáo công việc, ...

+ Bố em là kỹ sư, thường xuyên phải soạn các công văn, báo cáo, kế hoạch công việc, ...

Câu 2 (trang 101 sgk Tin học lớp 6): Khởi động Word và khám phá cửa sổ của Word.

a) Khởi động Word và quan sát một văn bản trống được hiển thị (với tên ngầm định Ducument1) trong cửa sổ Word.

b) Quan sát tên của các dải lệnh trên cửa sổ. Lần lượt nháy chuột vào tên từng dải lệnh để hiển thị các lệnh trên dải lệnh tương ứng

c) Nhận biết con trỏ soạn thảo dưới dạng một vạch đứng nhấp nháy trong vùng soạn thảo.

d) Quan sát dải lệnh Home. Nhận biết các nhóm lệnh.

Trả lời:

a) Nháy vào biểu tượng Microsoft Word trên màn hình chính để khởi động chương trình, ta được kết quả như sau:

Tin học 6 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

b) Các dải lệnh trên cửa sổ: File, Home, Insert, Page Layout, References, Mailings, Review, View.

Tin học 6 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Dải lệnh File:

Tin học 6 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Dải lệnh Home:

Tin học 6 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Dải lệnh Insert:

Tin học 6 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Dải lệnh Page Layout:

Tin học 6 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Dải lệnh References:

Tin học 6 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Dải lệnh Mailings:

Tin học 6 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Dải lệnh Review:

Tin học 6 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Dải lệnh View:

Tin học 6 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

c) Nhận biết con trỏ soạn thảo:

Tin học 6 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

d) Quan sát dải lệnh Home và nhận biết các nhóm lệnh:

+ Dải lệnh Home:

Tin học 6 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Nhóm lệnh Styles:

Tin học 6 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

Câu 3 (trang 101 sgk Tin học lớp 6): Soạn thảo văn bản, lưu văn bản và kết thúc.

a) Gõ nội dung tùy ý.

b) Mở bảng chọn File và quan sát các lệnh trên đó. Quan sát để thấy các lệnh trên bảng chọn File đều liên quan đến tệp văn bản.

c) Lưu văn bản bằng lệnh Save.

d) Đóng cửa sổ Word để kết thúc.

Trả lời:

Tin học 6 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6 Tin học 6 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6 Tin học 6 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản | Giải bài tập Tin học lớp 6

Câu 4 (trang 102 sgk Tin học lớp 6): Em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn điện bị mất. Khi có điện và mở lại văn bản đó, nội dung em vừa gõ thêm có trong văn bản không? Vì sao?

Trả lời:

Khi có điện và mở lại văn bản, nội dung em vừa thêm sẽ không có trong văn bản đó bởi vì trong khoảng thời gian gõ thêm nội dung, em không thực hiện thao tác lưu văn bản nên khi mất điện văn bản sẽ bị đóng lại, lưu lại trạng thái ở thời điểm lưu gần nhất và nội dung em thêm vào không được lưu lại trong văn bản.

Xem thêm các bài Giải bài tập Tin học lớp 6 khác:

Mục lục Giải bài tập Tin học lớp 6:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.