X

Giải bài tập Tin học 6

Tin học 6 Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin


Tin học 6 Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

Câu hỏi & Bài tập

Câu 1 (trang 14 sgk Tin học lớp 6): Ngoài ba dạng thông tin cơ bản nêu trong bài học, em hãy tìm xem còn có dạng thông tin nào khác không.

Trả lời:

Ngoài ba dạng thông tin cơ bản nêu trong bài học, còn có những dạng thông tin khác như:

    - Thông tin của khứu giác: là các thông tin nhận được nhờ cảm nhận bằng khứu giác. Ví dụ như nhờ ngửi mùi hoa ta có thể đoán được tên loài hoa,...

    - Thông tin của vị giác: là các thông tin nhận được nhờ cảm nhận bằng vị giác. Ví dụ như nhờ nếm thử thức ăn ta có thể biết được đó là món gì,...

    - Thông tin truyền miệng: là thông tin có được trong giao tiếp.

    - Thông tin dấu tích.

    - Thông tin hành động.

    - ...

Câu 2 (trang 14 sgk Tin học lớp 6): Em hãy cho biết, khi điều khiển giao thông, chú cảnh sát giao thông biểu diễn thông tin cần truyền đạt đến người tham gia giao thông bằng cách nào.

Trả lời:

Các cách chú cảnh sát giao thông biểu diễn thông tin cần truyền đạt đến người tham gia giao thông là:

    + Về âm thanh: Sử dụng tiếng còi.

    + Về hình ảnh: Ra lệnh bằng tay hoặc bằng gậy.

Câu 3 (trang 14 sgk Tin học lớp 6): Nêu một ví dụ minh họa việc có thể biểu diễn thông tin bằng nhiều cách khác nhau.

Trả lời:

Ví dụ cô giáo giảng bài cho học sinh trên lớp có thể biểu diễn thông tin bằng nhiều cách khác nhau như: âm thanh, hình ảnh, văn bản,...

    + Âm thanh: lời cô giáo giảng bài.

    + Hình ảnh: hình vẽ minh họa trên bảng, các hình ảnh trong sách giáo khoa.

    + Văn bản: chữ viết trên bảng, chữ viết trong sách,...

    + ...

Câu 4 (trang 14 sgk Tin học lớp 6): Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit.

Trả lời:

Thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit. Vì:

    + Máy tính không hiểu ngôn ngữ tự nhiên nên không thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ của con người.

    + Máy tính gồm các mạch điện tử chỉ gồm 2 trạng thái là đóng mạch và ngắt mạch.

    + Chỉ cần dùng 2 kí hiệu là 0 và 1 người ta có thể biểu diễn mọi thông tin trong máy tính, phù hợp với tính chất có 2 trạng thái của các mạch điện tử trong máy tính.

Xem thêm các bài Giải bài tập Tin học lớp 6 khác:

Mục lục Giải bài tập Tin học lớp 6:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.