X

Giải bài tập Tin học 6

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em "viết" báo tường


Tin học 6 Bài thực hành 8: Em "viết" báo tường

Nội dung thực hành

a) Trình bày văn bản và chèn hình ảnh

1) Tạo văn bản với nội dung sau:

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Nội dung:

Bác Hồ ở chiến khu

Một nhà sàn đơn sơ vách nứa,

Bốn bên suối chảy cá bơi vui

Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa,

Ánh đèn khuya còn sáng trên đồi.

Nơi đây sống một người tóc bạc,

Người không con mà có triệu con.

Nhân dân ta gọi Người là Bác

Cả đời Người là của nước non.

- Bước 1: Nháy chuột chọn Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6 trên thanh công cụ để mở bảng Start và nháy chọn biểu tượng Word để khởi động Word.

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 2: Gõ hoặc copy nội dung bên trên vào Word.

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 3: Giữ chuột kéo chọn phần tiêu đề:

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

Trong nhóm lệnh Font của dải lệnh Home chọn các định dạng B để in đậm và Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6 để định dạng màu đỏ cho tiêu đề:

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 4: Giữ chuột kéo chọn phần nội dung:

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

Trong nhóm lệnh Paragraph của dải lệnh Home chọn định dạng Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 để định dạng căn đều 2 lề cho nội dung:

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

2) Chèn ảnh để minh họa

- Bước 1: Trong nhóm lệnh Illustrations của dải lệnh Insert chọn Picture:

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 2: Cửa sổ Insert Picture hiện lên, chọn đường dẫn đến ảnh và chọn ảnh rồi nháy chọn Insert để chèn ảnh vào văn bản:

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Ta được kết quả như hình:

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

b) Thực hành

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 2: Trong nhóm lệnh Page Background của dải lệnh Page Layout chọn Page Color để đổ màu nền cho tờ báo tường:

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 3: Trong nhóm lệnh Page Background của dải lệnh Page Layout chọn Page Boders để tạo viền cho tờ báo tường, cửa sổ Boders and Sharing hiện lên, thực hiện tiếp theo thứ tự sau:

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

Ta được viền như sau:

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

Bước 4: Lựa chọn một hình về 20/11 để mở đầu cho bài báo tường và chèn vào đầu tờ báo tường:

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 5: Trong nhóm lệnh Font của dải lệnh Home chọn phông chữ đẹp để viết lời chúc trên báo tường như hình dưới:

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 6: Tạo các bài văn: Trong dải lệnh Insert, ấn chọn mục Textbox và chọn Drawtext box như hình dưới:

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

Bước 7: Sử dụng chuột để vẽ một ô phù hợp làm chỗ để đăng các bài thơ lên báo tường:

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

Bước 8: Tiếp đó chúng ta chọn lệnh Format và nhấn chọn một Textbox Styles bạn yêu thích:

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

Bước 9: Để Textbox của chúng ta trở nên thật đẹp hơn nữa, ấn chọn biểu tượng Theme Color và chọn mục Picture để thêm hình nền mà bạn muốn lên trên báo tường:

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 10: Điền những câu thơ 20/11 hay vào khung hình:

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 11:Làm tương tự như vậy, ta được tờ báo tường như ý:

Tin học 6 Bài thực hành 8: Em viết báo tường | Giải bài tập Tin học lớp 6

Xem thêm các bài Giải bài tập Tin học lớp 6 khác:

Mục lục Giải bài tập Tin học lớp 6:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.