X

Giải bài tập Tin học 6

Tin học 6 Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính


Tin học 6 Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính

      Nội dung thực hành

a) Nhận biết các bộ phận của máy tính cá nhân

- Quan sát và xác định tên các bộ phận máy tính:

Tin học 6 Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính | Giải bài tập Tin học lớp 6

b) Khởi động máy tính

- Bật công tắc trên màn hình và thân máy:

Tin học 6 Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Chờ khoảng 10 giây để máy tính kết thúc quá trình khởi động và ở trạng thái sẵn sàng.

Tin học 6 Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính | Giải bài tập Tin học lớp 6

c) Sử dụng bàn phím

- Phân biệt các vùng chính của bàn phím máy tính:

Tin học 6 Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính | Giải bài tập Tin học lớp 6 Tin học 6 Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Sau đó gõ một vài phím và quan sát kết quả:

Tin học 6 Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Giữ phím Shift và gõ kí tự, thì hiển thị kí tự hoa tương ứng của nó đối với kí tự là chữ, và hiển thị kí tự hàng trên của nó trong phím:

Tin học 6 Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Khi gõ phím F trong khi đang giữ phím Alt sẽ hiện ra bảng tùy chọn File :

Tin học 6 Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Khi gõ phím F trong khi đang giữ phím Ctrl sẽ hiện ra cửa sổ tìm kiếm:

Tin học 6 Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính | Giải bài tập Tin học lớp 6

d) Sử dụng chuột

- Di chuyển chuột: vị trí con trỏ chuột trên màn hình dịch chuyển theo động tác di chuyển chuột.

- Nháy chuột: Nhấn nút trái chuột rồi thả ngón tay.

- Nháy đúp chuột: Nháy chuột nhanh hai lần liên tiếp.

- Nháy nút phải chuột: Nhấn nút phải chuột rồi thả ngón

- Kéo thả chuột: Đặt con trỏ chuột vào tiêu đề của của sổ Notepad nhấn giữ chuột và giữ nút trái chuột, di chuyển con trỏ chuột đến một vị trí khác và thả ngón tay giữ chuột: Cửa sổ Notepad dịch chuyển sang vị trí kéo thả chuột.

e) Tắt máy tính

Tin học 6 Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Quan sát quá trình tự kết thúc và tắt máy của máy tính: nút nguồn sáng nhấp nháy thêm vài giây rồi tắt hẳn.

Tin học 6 Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Tắt màn hình.

Xem thêm các bài Giải bài tập Tin học lớp 6 khác:

Mục lục Giải bài tập Tin học lớp 6:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.