X

Giải bài tập Toán 4

Giải bài tập lớp 4

Toán lớp 4 | Giải bài tập Toán lớp 4 | Giải Toán 4 Tập 1 và Tập 2 hay và chi tiết nhất với HayLamDo


Tuyển tập các bài giải bài tập Toán lớp 4 chính xác và chi tiết nhất được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 Tập 1 và Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán 4 hơn.

Danh mục Giải bài tập Toán 4

Toán 4 - Tập 1

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Phần 1 : Phép cộng và phép trừ

Phần 2 : Phép nhân

Phần 3 : Phép chia

Toán 4 - Tập 2

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 - Giới thiệu Hình bình hành

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3

2. Giới thiệu hình bình hành

Chương 4: Phân số - Các phép tính với phân số - Giới thiệu Hình thoi

1. Phân số

2. Các phép tính với phân số

3. Giới thiệu hình thoi

Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ bản đồ

1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số

2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

Chương 6: Ôn tập